Sosyal Medyada 2011 Genel Seçimleri Nitel Nicel Arayüzey İncelemesi

2012-07-01
Bayraktutan, Günseli
Binark, Ferruh Mutlu
Çomu, Tuğrul
Doğu, Burak
İslamoğlu, Gözde
Telli Aydemir, Aslı
Bu çalışma “Sosyal Medya Ortamlarının Siyasal İletişim Uygulamaları Açısından İncelenmesi: Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Facebook ve Twitter’ın Siyasi Parti ve Liderler Tarafından Kullanılması” adlı TÜBİTAK destekli (Kasım 2011-Kasım 2012) araştırma projesi kapsamında kullanılan nicel ve nitel arayüzey incelemesi üzerine metodolojik bir değerlendirme içermektedir. Araştırma projesinde Web 2.0’ın demokratik katılım kaynaklı yurttaşlık kültürünün gelişmesine katkıda bulunduğu varsayımdan hareketle, sosyal medya ortamlarından Facebook ve Twitter’ın, Türkiye’de siyasi partiler ve liderleri tarafından 2011 Genel Seçimleri’ndeki kullanım pratiği incelenmektedir. Sosyal medya arayüzeyinde siyasi partilerin ve liderlerinin iletileri ile seçmenlerin/yurttaşların e-tartışması arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmada, bu amaçla, Facebook ve Twitter’daki siyasi parti ve liderlerin resmi hesaplarını incelemek üzere nicel ve nitel içerik çözümlemesi için araştırma ekibi tarafından teknik bir şablon geliştirilmiştir. Bu çalışmada, yukarıda kısaca tanıtılan projenin kuramsal çerçevesi temelinde, sosyal medya ortamlarına yönelik (bu örnekte Facebook ve Twitter) nicel-nitel içerik çözümlemesiyle ilgili arayüzey incelemesi araştırma yöntem ve teknikleri kapsamında tartışılacaktır. Bu nedenle, çalışmada ilk olarak, araştırma ekibinin “Facebook ve Twitter’da nicel ve nitel içerik çözümlemesi nasıl yapılır, nasıl yapılmalıdır?” tartışması ve bu araştırma için kullanılan kodlama cetvelinin biçimlendirilmesi süreci sunulacaktır. İkinci olarak, kodlama cetvelinin uygulandığı 2011 Genel Seçimlerinde siyasi parti ve liderlerin kullandığı Facebook hesaplarına ait duvarlar ile Twitter gönderilerinden bazı örnekler sunularak, veri tabanının oluşturulması süreci aktarılacaktır. Son olarak, siyasal iletişim ve yeni medya çalışmaları arakesitinde, yeni medya kullanımını incelemeye yönelik araştırma teknik ve araçlarının geliştirilmesi çabası tartışmaya ve değerlendirmeye açılacaktır. Bu tartışmanın kendisinin doğrudan yeni medya çalışmalarında arayüzey üzerine yapılacak saha çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Selçuk İletişim

Suggestions

Yeni Medya Okuryazarlığında Kütüphanecilerin Rolleri
Ekici, Selda (Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti., 2017-6-6)
Yeni medya okuryazarlığı bağlamında kütüphanecilerin değişen rolleri üzerine kavramsal bir çalışma yapmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, yeni medyanın teknik ve sosyo-kültürel özellikleri ile yeni medya okuryazarlığı çerçevesi, önemi ve yeni medya okuryazarı bireylerin özellikleri literatürden elde edilen bilgiler ışığında açıklanmıştır. Daha sonra kütüphanelerin ve kütüphanecilerin bu konuda değişen rolleri tartışılmıştır. Çalışmada kütüphanecilerin sahip oldukları uzmanlık bilgisi ile yeni medya ...
Sosyal Bilim Araştırmalarında Türkiye’de Veri Etiği Politikası: Sosyal Medya Ortamlarından Veri Toplanması
Binark, Ferruh Mutlu; Yalçın, Haydar; Karataş, Şule; Çomu, Tuğrul (2017-06-01)
Son zamanlarda Türkiye’de sosyal bilim araştırmalarında sosyal medya ortamları üzerine yapılan araştırmalarda, özellikle bu ortamlardan kullanıcıların arayüzeydeki içerik üretimleri çeşitli uygulamalarla toplanmakta, veriler çeşitli şekillerde haritalanmakta, nitel veya nicel yöntemlerle analiz edilmektedir. Tüm bu araştırmalarda verinin toplanması ve kullanılmasında bazı etik sorunlar ortaya çıkmaktadır. Sosyal medya ortamlarında araştırma etiği konusu üzerine başta Association of Internet Research’ın, İsk...
A novel pre-processing workflow for popularity prediction in social media
Yıldırım, Hüseyin Buğra; Taşkaya Temizel, Tuğba; Department of Information Systems (2021-9-10)
Users in Twitter are in continuous interaction with each other through posts and reactions such as likes and retweets. Tweets often get a little reaction from people, with only a few of them receiving a prominent response. Thus, reaction numbers result in having a heavy right-skewed distribution. Furthermore, some tweets show unexpected response performance that cannot be depicted by standard features and are often dependent on extraordinary situations such as being the first reporter and mass reaction. Hea...
Dijital Haber Okuma Alışkanlıkları Hakkında Kullanıcı Araştırmaları: Hürriyet Web Sitesi, Mobil Sitesi ve Mobil Uygulaması İncelemeleri
Atçı, Özge; Utku Küngör, Eda; Ünaler, Gizem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışma haberleri gazeteden veya televizyondan takip etme alışkanlığına sahip okuyucuların, dijital ve sosyal medyada haber tüketme deneyimleri ile dijital dünyada edindikleri alışkanlıkların ve haber okuma deneyimlerinin araştırılması sürecini içermektedir. Kullanıcıların değişen beklentileri, haber sitelerinin yalnızca içerik sunmasının yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Çalışma kapsamında, farklı ilgi alanları ve hayat tarzlarına sahip okuyucuların haber alma alışkanlıkları, Hürriyet yayınları oda...
Covid-19 Sürecinde Depresyon, Stres, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu ve Zorlayıcı Sosyal Medya Kullanımı Arasındaki İlişkiler
Çelik, Fatih; Diker, Ersin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-2-23)
Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hızlı bir şekilde dünyanın birçok yerine yayılmış ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine yol açmıştır. Bu virüsün fiziksel ve biyolojik etkisinin yanı sıra, önemli psikolojik etkileri de ortaya çıkmıştır. Bu etkilerin başında, depresyon, stres ve kaygı gibi bazı psikolojik rahatsızlıklar gelmektedir. Bu süreçte, insanlar özellikle bilgi edinme ve sosyal destek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal medya platformlarını dah...
Citation Formats
G. Bayraktutan, F. M. Binark, T. Çomu, B. Doğu, G. İslamoğlu, and A. Telli Aydemir, “Sosyal Medyada 2011 Genel Seçimleri Nitel Nicel Arayüzey İncelemesi,” Selçuk İletişim, pp. 5–29, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/009/dergi/6/temmuz2012.pdf.