Julian Barnes'ın Zamanın Gürültüsü Adlı Romanında Duygulanımsal Bir Gerçeklik Olarak Korku

2019-12-02
Bu çalışmanın amacı Julian Barnes’ın Zamanın Gürültüsü (The Noise of Time)adlı romanını Brian Massumi’nin korkuyu duygulanımsal bir gerçeklik olarak kavramsallaştırdığı afekt kuramı çerçevesinden incelemektir. Massumi’ye göre korku tehditkar geleceğin bugün hissedilen gerçekliğidir. Bir başka deyişle, korku, bugün olaylar düzeyinde bir gerçekliği olmayan şeyin his yoluyla bir varlık kazanmasıdır. Her bir duygulanımın politik bir boyut taşıdığının altını çizen Massumi, “The Future Birth of Affective Fact” adlı makalesinde gelecekte başa gelebilecek olana karşı bugün duyulan korkunun iktidar sahiplerinin elinde bugünü kontrol etmenin bir aracına dönüşmesini tartışır. Barnes’ın Stalin dönemi Sovyet Rusyası’nda hayat sürmüş olan Shostakovich’in yaşamını konu ettiği romanı Zamanın Gürültüsü, bestecinin “korkmuş bir adam” (“a frightened man”) olarak portresini çizerken tam da bu meseleyi görünür kılar. Shostakovich’in gerçekliğini şekillendiren şey olaylardan ziyade duygulanımlar ve bunlardan en ön planda olanı da korkudur.

Suggestions

Alain Badiou’nun Düşüncesinde Siyasal Örgütlenme ve Devrim Hareketlerinin Analizi
Birler, Reşide Ömür(2018-12-31)
Bu çalışma Alain Badiou'nun siyasal düşüncesinin en geniş anlamıyla bir analizini yapmayı ve özelinde literatürde cevaplanmamış bir soru olan "siyasalın nasıl örgütleneceği ve Badiou’un nihai olay olarak adlandırdığı devrimin hangi koşullar altında nasıl gerçekleşeceği" sorusunu yanıtlamayı hedeflemektedir.
The analyses of modernity, power, and resistance in the dystopias of margaret atwood
Görmez, Ayça Berna; Özçoban Üstüner, Fahriye; Department of Political Science and Public Administration (2021-3-5)
This study aims at analyzing modernity, power, and resistance in Margaret Atwood’s dystopias. The examined books are The Handmaid’s Tale and MaddAddam trilogy (Oryx and Crake, The Year of the Flood, and MaddAddam). It is argued that dystopian writings and social theories have much in common. These writings make us experience alternative worlds and they pose critique to the social organization, economic and political regimes. Through this critique, they have the power to trigger social transformation and cha...
The role of imagination in Kant's first critique
Barın, Özlem; Ceylan, Yasin; Department of Philosophy (2003)
The purpose of this study is to examine the role of imagination in Immanuel Kant̕s Critique of Pure Reason by means of a detailed textual analysis and interpretation. In my systematic reading of the Kantian text, I analyse how the power of imagination comes to the foreground of Kant̕s investigation into the transcendental conditions of knowledge. This is to explain the mediating function of imagination between the two distinct faculties of the subject; between sensibility and understanding. Imagination achi...
The intersection between two others, the East and the West in E.M. Forster’s A Passage to India
Şenduran, Elif, Derya; Birlik, Nurten; Department of English Literature (2020-12)
This dissertation reconsiders the intersection between the East and the West against the background of the Lacanian O/other to explore the inside/outside intricacy between the Anglo-Indians and the Indians in E. M. Forster’s A Passage to India. The moebius band trajectory is prevalent in both the narrative structure of the novel and the reversal of the characters’ relation to the external reality that generates rupture because of traumata. This eradicates intersubjectivity between the characters who l...
Epic gaze in Paradise Lost
Demirel, Fatih; Sönmez, Margaret Jeanne M.; Department of English Literature (2021-2-01)
This study aims to investigate the workings of gaze in John Milton’s Paradise Lost with regard to Helen Lovatt’s book on epic gaze and the theoretical insights of three important writers on gaze: Sartre, Foucault and Lacan. The study focusses on four main characters of the epic: Satan, God, Adam and Eve. Lovatt’s epic gaze proves to be an appropriate starting point for this study, while the other named theorists’ ideas are employed more or less for different characters and for different scenes. Sartre’s not...
Citation Formats
E. Öztabak Avcı, “Julian Barnes’ın Zamanın Gürültüsü Adlı Romanında Duygulanımsal Bir Gerçeklik Olarak Korku,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81214.