Türkiye nin Bazı Bölgelerine ilişkin Yağış Miktarının Saklı Markov Modeli ile Modellenmesi

2015-09-11

Suggestions

Türkiye deki 2007 ve 2013 Yılı Kuraklıklarının NOAH Hidrolojik Modeli ile İncelenmesi
Bulut, Burak; Yılmaz, Mustafa Tuğrul (2016-10-01)
Ülkemizde ve dünyada verdiği zararlar açısından doğal afet olarak nitelendirilen kuraklığın analizi ve sonucunda niteliklerinin (süre, şiddet, etki alanı) belirlenmesi, bu doğal afetin etkilerinin daha iyi anlaşılması ve azaltılması ve erken tahmininin yapılabilmesi açısından çok kritiktir. Bu çalışmada, Türkiye’deki kuraklık analizi için hem hidrolojik modelden elde edilen toprak nemi değeri hem de uzaktan algılama ile elde edilen bitki örtüsü indeksi kullanılmıştır. Kuraklık çalışmalarında yaygın olarak k...
Türkiye' de biyokütleden temiz enerji eldesinin araştırılması
Atımtay, T. Aysel; Topal, Hüseyin(2004)
Bu çalışmada, Türkiye'de orman endüstrisi, gıda endüstrisi ve tarım artıklarından kaynaklanan biyokütlenin bir envanteri çıkarılmış, ve bu artıkların 1990-2000 yılları arasında nasıl bir değişiklik gösterdiği ortaya koyulmuştur. Daha sonra seçilen artıkların kabarcıklı ve dolaşımlı akışkan yatakta yanma karakteristikleri incelenmiş, özellikle emisyonları en aza indirecek yanma koşullarının ne olduğu tesbit edilmiştir. Yakılması denenen biyokütleler zeytinyağı endüstrisi artığı olan prina, meyve suyu endüst...
Türkiye de Kadının Yerel Siyasete Katılımını Etkileyen Unsurlar ve Katılımın Sonuçları Antep Elazığ ve Siirt Örnekleri
Oğuz, Hazal; Yavuz, Nilay (null; 2015-11-15)
Türkiye de Kullanılan Pestisitlerin Karşılaştırmalı Yeraltısuyuna Sızma Eğilimleri
Akay, Ece; Karaaslan, Yakup; Dilek, Filiz Bengü; Yetiş, Ülkü (2017-10-07)
Türkiye kıyılarında tarihsel depremler ve onlara ilişkin tsunamilerin araştırılması
Yalçıner, Ahmet Cevdet; Ersoy, Şükrü; Kuran, Uğur; Altınok, Yıldız; Alpar, Bedri(2001-09-01)
Citation Formats
C. Yozgatlıgil and İ. Batmaz, “Türkiye nin Bazı Bölgelerine ilişkin Yağış Miktarının Saklı Markov Modeli ile Modellenmesi,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81241.