Türkiye’de Kültüre Duyarlı Psikoterapi

2018-11-18

Suggestions

Türkiye’de Endüstriyel Tasarımcıların Kariyer Tatmini
Kaygan, Pınar(2018-12-31)
Ülkemizde her geçen gün artmakta olan endüstriyel tasarım lisans programı ve mezunu sayısı, endüstriyel tasarımcıların aldıkları lisans eğitimi sonrasındaki iş hayatları ve istihdam koşulları konusunda güncel bilginin gereğini ortaya koymaktadır. Ayrıca endüstriyel tasarımcıların çalışma alanları, biçimleri ve koşulları açısından çeşitlilik gösterdiği bilinmekle birlikte Türkiye özelinde endüstriyel tasarımcıların kariyer haritası ve sektör dağılımına dair güncel bir veri bulunmamaktadır. Oysaki bu etkenler...
Türkiye’de Sınıfın Yaşanan Kültürel Kodları
Topal Yılmaz, Aylin; Avcı, Özgür(2017-12-31)
Bu araştırma projesi ilişkisel bir sınıf yaklaşımın daha açıklayıcı olacağı, özellikle toplumsal ve kültürel bir değişimin yaşandığı dönemlerde bu tür dinamik analizlerin önemli olduğu savını öne sürüyor. Türkiye’de sınıf kültürünün bir topolojisi çıkarmayı ve bu yapıyı Almanya, Brezilya ve Hindistan’da eşzamanlı olarak yapılması planlanan çalışmalarla karşılaştırmayı amaçlıyor.Bu araştırmada Bourdieu’nun geliştirdiği habitus kavramından yola çıkılarak yapılandırılacak olan görüşme formu kullanılarak kapsam...
Türkiye’de Anne Duyarlığına Yönelik Video Temelli Olumlu Ebeveynlik Müdahale Programının Uyarlanması
Salman Engin, Selin; Memişoğlu Sanlı, Aybegüm; Işılay, Derya Selin; Sümer, Nebi; Şahin Acar, Başak; İlden Koçkar, Zekavet Aylin; Metin Orta, İrem; Alsancak, Cansu; Aran, Özlü; Kavaklı, Baldan; Sağel, Ece; Türe, Didem; Üstünel, Anıl Özge; Yaşar, Buket (null; 2016-09-07)
Türkiye’de Dini Temelli Yardım Kuruluşlarının Toplumsal Cinsiyet Varsayımları
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut(2014-12-31)
Bu proje Dini Temelli Yardım Kuruluşlarının kadınlara yönelik yürüttüğü yardımların toplumsal cinsiyet perspektifiyle incelenmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için , öncelikle, neo-liberal dönemde Dini Temelli Yardım Kuruluşlarına yüklenen rol tahlil edilecektir. Sonrasında, Türkiye’de Dini Temelli Yardım Kuruluşlarının yükseliş nedenlerine değinilecektir. Ardından, Türkiye’de Dini Temelli Yardım Kuruluşlarının kadın yoksulluğunu ele alış biçimi, buna yüklediği anlam ve bu yardım biçiminin Türkiye’deki ka...
Türkiye’de tüketicilerin tasarım farkındalığı
Ay, Utku; Kaygan, Pınar (null; 2016-09-23)
Citation Formats
D. Canel Çınarbaş, “Türkiye’de Kültüre Duyarlı Psikoterapi,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81275.