Türkiye’de Kültüre Duyarlı Psikoterapi

2018-11-18

Suggestions

Türkiye’de Endüstriyel Tasarımcıların Kariyer Tatmini
Kaygan, Pınar(2018-12-31)
Ülkemizde her geçen gün artmakta olan endüstriyel tasarım lisans programı ve mezunu sayısı, endüstriyel tasarımcıların aldıkları lisans eğitimi sonrasındaki iş hayatları ve istihdam koşulları konusunda güncel bilginin gereğini ortaya koymaktadır. Ayrıca endüstriyel tasarımcıların çalışma alanları, biçimleri ve koşulları açısından çeşitlilik gösterdiği bilinmekle birlikte Türkiye özelinde endüstriyel tasarımcıların kariyer haritası ve sektör dağılımına dair güncel bir veri bulunmamaktadır. Oysaki bu etkenler...
Türkiye’de Sınıfın Yaşanan Kültürel Kodları
Topal Yılmaz, Aylin; Avcı, Özgür(2017-12-31)
Bu araştırma projesi ilişkisel bir sınıf yaklaşımın daha açıklayıcı olacağı, özellikle toplumsal ve kültürel bir değişimin yaşandığı dönemlerde bu tür dinamik analizlerin önemli olduğu savını öne sürüyor. Türkiye’de sınıf kültürünün bir topolojisi çıkarmayı ve bu yapıyı Almanya, Brezilya ve Hindistan’da eşzamanlı olarak yapılması planlanan çalışmalarla karşılaştırmayı amaçlıyor.Bu araştırmada Bourdieu’nun geliştirdiği habitus kavramından yola çıkılarak yapılandırılacak olan görüşme formu kullanılarak kapsam...
Türkiye’de Tüketicilerin Tasarım Farkındalığı
Ay, Utku; Kaygan, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Meslek üyeleri, akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve endüstri ile olan ilişkisi ile endüstriyel tasarım Türkiye’de neredeyse 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu süreci anlatan kaynaklar, özellikle 2000’li yılların başından itibaren endüstride ve eğitimde, tasarıma yönelik talebin hızla arttığından bahsetmektedir. Bu kaynaklarda Türkiye özelinde yoğunlukla tasarımcı-endüstri ilişkisi, bu ilişkideki problemler, tasarım eğitimi, tasarımcı kimliği, endüstriyel tasarımın tarihi ve kullanıcı araştırmaları...
Türkiye’de Okul Öncesi Dönemdeki Motor Beceri Uygulamaları
MÜLAZIMOĞLU BALLI, ÖZGÜR; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2022-01-01)
Türkiye’de Anne Duyarlığına Yönelik Video Temelli Olumlu Ebeveynlik Müdahale Programının Uyarlanması
Salman Engin, Selin; Memişoğlu Sanlı, Aybegüm; Işılay, Derya Selin; Sümer, Nebi; Şahin Acar, Başak; İlden Koçkar, Zekavet Aylin; Metin Orta, İrem; Alsancak, Cansu; Aran, Özlü; Kavaklı, Baldan; Sağel, Ece; Türe, Didem; Üstünel, Anıl Özge; Yaşar, Buket (null; 2016-09-07)
Citation Formats
D. Canel Çınarbaş, “Türkiye’de Kültüre Duyarlı Psikoterapi,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81275.