Türkiye’de Sınıfın Yaşanan Kültürel Kodları

2017-12-31
Bu araştırma projesi ilişkisel bir sınıf yaklaşımın daha açıklayıcı olacağı, özellikle toplumsal ve kültürel bir değişimin yaşandığı dönemlerde bu tür dinamik analizlerin önemli olduğu savını öne sürüyor. Türkiye’de sınıf kültürünün bir topolojisi çıkarmayı ve bu yapıyı Almanya, Brezilya ve Hindistan’da eşzamanlı olarak yapılması planlanan çalışmalarla karşılaştırmayı amaçlıyor.Bu araştırmada Bourdieu’nun geliştirdiği habitus kavramından yola çıkılarak yapılandırılacak olan görüşme formu kullanılarak kapsamlı ve temsil niteliği yüksek bir örneklem ile yüzyüze görüşmeler yapılacak. Ardından bu görüşmeler niteliksel bir analiz ışığında değerlendirilerek Türkiye’de sınıfın eğitim ve toplumsal ilişkiler ağı yoluyla edinilmiş olan kültürel kodlarının bir haritası çıkarılacaktır.
Citation Formats
A. Topal Yılmaz and Ö. Avcı, “Türkiye’de Sınıfın Yaşanan Kültürel Kodları,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59471.