Kuzeydoğu Akdenizde Kıta Sahanlığı ve Açık Sularda Yüzey Klorofil Dağılımı

2015-09-04
Yücel, Nebil
Uysal, Zahit
Tuğrul, Süleyman
Sakallı, A

Suggestions

Kuzeydoğu Akdeniz’de Kıyısal ve Açık sularda Fitoplankton Dinamikleri
YÜCEL, NEBİL; Uysal, Zahit (2017-03-01)
K uz eydogu Akdeniz’de acik ve nehir etkisinde kalan kiyisal sulari temsilen belirlenen iki istasyonda fitoplankton dinamiklerini incelemek amaciyla Mayis 2010 – Ekim 2011 tarihleri arasinda aylik orneklemeler yapilmistir. Fitoplankton pigment orneklemelerinin yani sira sicaklik ve tuzluluk verileri de toplanmistir. Fitoplankton biyokutle gostergesi olan klorofil- a ve yedi farkli fitoplankton grubunu (siyanobakteriler, proklorofitler, krizofitler, primnesiyofitler, klorofitler, diatomlar ve dinoflagellatla...
Current distribution of the small pelagic fish populations in the North Eastern Levantine Sea in relation to environmental conditions and predicting the impacts of temperature rise on their future distributions
Sakınan, Serdar; Gücü, Ali Cemal; Department of Marine Biology and Fisheries (2014)
Stocks of traditionally targeted fish species are in decline in the north eastern Levant Sea due to overfishing during recent decades, while catch statistics show a simultaneous increase in landings of commercially less valuable small pelagic species. Moreover, the number of species in the eastern Mediterranean is increasing due to Lessepsian migration and the response of native species to the continuous migration of lessepsian species is in question. Additionally, warming associated with climate change is ...
Seasonal variations of particulate and dissolved fractions of phosphorus and related hydrochemical parameters in the Northeastern Mediterranean shelf zone
Doğan-Sağlamtimur, Neslihan; Tuğrul, Süleyman; Department of Chemical Oceanography (2007)
Kuzeydoğu Akdeniz’de Çözünmüş Besin Elementlerinin Dağılımı
Akçay, İsmail; Örek, Hasan; Salihoğlu, Barış (null; 2018-05-09)
“İnsan Kaynaklı ve Doğal Değişimlerin Kilikya Baseni (KKTC-TC Arası) Deniz Ekosistemi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi Projesi (Proje No:114Y139)” ve Kuzeydoğu Akdeniz’de açık deniz izleme çalışmaları için yürütülen “DEKOSİM Projesi (Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi, Proje Kodu: BAP-08-11-DPT.2012K120880)” kapsamında Kuzeydoğu Akdeniz Kilikya Baseni sularında besin elementleri dağılımı 2015- 2017 dönemi arasında incelenmiştir. Mersin-Anamur arası kıta sahanlığından Kıbrıs karasuları sınırın...
Nutrient effects on phytoplankton (particularly emiliania huxleyi) dynamics with special reference to the atmospheric deposition in the northeastern mediterranean /
Eker Develi, Elif; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Department of Marine Biology and Fisheries (2004)
Citation Formats
N. Yücel, Z. Uysal, S. Tuğrul, and A. Sakallı, “Kuzeydoğu Akdenizde Kıta Sahanlığı ve Açık Sularda Yüzey Klorofil Dağılımı,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81391.