Kuzeydoğu Akdeniz’de Kıyısal ve Açık sularda Fitoplankton Dinamikleri

2017-03-01
YÜCEL, NEBİL
Uysal, Zahit
K uz eydogu Akdeniz’de acik ve nehir etkisinde kalan kiyisal sulari temsilen belirlenen iki istasyonda fitoplankton dinamiklerini incelemek amaciyla Mayis 2010 – Ekim 2011 tarihleri arasinda aylik orneklemeler yapilmistir. Fitoplankton pigment orneklemelerinin yani sira sicaklik ve tuzluluk verileri de toplanmistir. Fitoplankton biyokutle gostergesi olan klorofil- a ve yedi farkli fitoplankton grubunu (siyanobakteriler, proklorofitler, krizofitler, primnesiyofitler, klorofitler, diatomlar ve dinoflagellatlar) temsil eden belirtec pigmentler Yuksek Performansli Sivi Kromatografi (HPLC) teknigi ile olculmustur. Ornekleme donemi boyunca yuzey klorofil-a konsantrasyonlari kiyi icin <0.01 – 6.305 µg/l, acik sular icin 0.006 – 1.554 µg/l araliginda olculmustur. Kiyisal sularda diatom (%27) ve siyanobakteriler (%25) baskin iken, acik sularda siyanobakteriler (%35) ve primnesiyofitler (%27) fitoplankton kompozisyonuna daha fazla katki yapmistir. Diatomlarin acik sularda fitoplankton kompozisyonuna yaptigi katkinin kis ve bahar aylarinda az da olsa varligini arttirdigi belirlenmistir. Ayrica kiyisal sularda kis mevsiminden sonra siyanobakterilerin fitoplankton kompozisyonuna yaptigi katkiyi arttirdigi belirlenmistir. Ana gruplarin fitoplankton kompozisyonuna yaptigi katki kiyaslandiginda, prokaryotik pikoplankton’un kiyi ve acik sularda yaz ve guz doneminde baskin oldugu, kis ve bahar donemlerinde kiyisal sularda baskin olan buyuk okaryotlarin acik sularda ayni donemde yerini okaryotik nanoflagellatlara biraktigi belirlenmistir. Nehir girdilerinden etkilenen kiyisal sularda buyuk okaryotlarin varligi ve tuzluluk arasinda yuksek oranda anlamli negatif iliski bulunmustur.
Yunus Araştırma Bülteni

Suggestions

A baseline study for determination of macrobenthic EPI/infaunal species in the Northeastern Mediterranean
Ergev, Mehmet Betil; Mutlu, Erhan; Graduate School of Marine Sciences (2002)
In order to determine macrobenthic infaunal species living in the northern Cilician basin between Kumkuyu and Erdemli within four seasons of year 2000, 3 replicates from 21 stations were sampled in three transects from 10 to 200 m with Van Veen Grab (0.1 m2 sampling area). A total of 395 species of which 80 species were encountered in four seasons were found belonging to eleven phyla; Cnidaria (5), Platyhelminthes (1), Nemertea (2), Annelida (203), Spincula (10), Arthropoda (108), Mollusca (47), Phoronida (...
Kuzeydoğu Akdeniz kıyı sularında fosfor ve azot bileşikleri değişimlerinin fitoplankton tür dağılımına etkisi
Tuğrul, Süleyman; Ediger, Dilek; Sağlamtimur, Neslihan Doğan; Yılmaz, Doruk(2004)
Kuzeydoğu Akdeniz kıta sahanlığı kıyı sularında nehir etkisindeki kıyıdan açığa doğru belirlenen üç istasyonda fosfor ve azot bileşiklerinin fitoplankton grup dağılımına etkilerinin sistemin fiziko-kimyasal özellikleri ile birlikte değerlendirilmesi.
Kuzey Anadolu fay hattında jeotermal kaynaklarının izotop bileşimlerinin izlenmesi
Hılton, David; Güleç, Nilgün Türkan; Mutlu, Halim; Koçyiğit, Ali; Çifter, Candan; Süer, Selin(2005)
KAF Zonu üzerinde 800 km'lik bir hat boyunca yer alan 9 adet sahada, jeotermal akışkanların kimyasal ve izotopik bileşimleri 3 yıl boyunca (yılda 3 kez örnekleme yapılarak) izlenmiş ve zamansal değişimler, sismik etkinlikler ile ilişkileri açısından incelenmiştir. Bu bağlamda en anlamlı zamansal değişimler Yalova ve Efteni sahalarından elde edilmiş, Cl, Ca, $^3H , \delta^{13}C ve CO_2/^3 He$ en duyarlı parametreler olarak belirlenmiştir. İleride yapılacak izleme programlarına temel sağlayacak bir veri taban...
Kuzeydoğu Akdeniz' in atmosfer tozlarının, sedimentolojik, minerolojik ve jeokimyasal yapılarının saptanması
Ediger, Vedat; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Tuğrul, Süleyman; Yemenicioğlu, Semal; Kubilay, Nilgün(2003)
Doğu Akdeniz'in, atmosferi, kıyı zonu, ve deniz ortamı, atmosfer/deniz/kara etkileşiminin araştırılması ile ilgili çalışmalarda doğal bir laboratuar ortamı niteliğindedir. Özellikle bahar aylarında, Sahra ve Arap çöllerinden yüksek miktarlarda kuzeydoğu Akdenize gelen tozlar, yüksek miktarlarda kimyasal maddeler ve mineraller içermektedir. Bunun yanı sıra, farklı tane boyu aralıklarındaki tozlar, değişik miktarlarda besin elementleri ihtiva edebilmektedirler. Doğal olarak, atmosfer tozlarının tane-boyu dağı...
Kuzeydoğu Akdeniz’de Çözünmüş Besin Elementlerinin Dağılımı
Akçay, İsmail; Örek, Hasan; Salihoğlu, Barış (null; 2018-05-09)
“İnsan Kaynaklı ve Doğal Değişimlerin Kilikya Baseni (KKTC-TC Arası) Deniz Ekosistemi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi Projesi (Proje No:114Y139)” ve Kuzeydoğu Akdeniz’de açık deniz izleme çalışmaları için yürütülen “DEKOSİM Projesi (Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi, Proje Kodu: BAP-08-11-DPT.2012K120880)” kapsamında Kuzeydoğu Akdeniz Kilikya Baseni sularında besin elementleri dağılımı 2015- 2017 dönemi arasında incelenmiştir. Mersin-Anamur arası kıta sahanlığından Kıbrıs karasuları sınırın...
Citation Formats
N. YÜCEL and Z. Uysal, “Kuzeydoğu Akdeniz’de Kıyısal ve Açık sularda Fitoplankton Dinamikleri,” Yunus Araştırma Bülteni, pp. 29–40, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/31008.