Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi’nin Yeterliliği ve Etkileri DEĞERLENDİRME RAPORU

2020-02-01

Suggestions

Kıyılarda Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Osmotik Enerji: İlklim ve İnsan Etkisinin Türkiye’nin Potansiyeline Etkisi
Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Korkmaz, Ahmet Berkan (null; 2018-10-30)
Denizler ve kıyı alanları, gelişmekte olan yenilenebilir enerji kaynakları teknolojilerine ev sahipliği yapmaktadır. Deniz ve kıyılardaki bu potansiyelin bir başka değerlendirilme yöntemi ise osmotik enerjidir. Osmotik enerji üretimiise farklı iki konsantrasyona sahip su kaynaklarının özel yarı geçirgen membranlar ile ayrılarak, yoğun çözeltide artan su miktarının sahip olduğu potansiyel enerjinin türbinler aracılığıyla kinetik enerjiye dönüştürülmesiyle meydana gelmektedir. Bu özellik...
Ottomans and nature: landscape, architecture and life in the open
İskender, Sevgin Deniz; Erzen, Jale; Department of History of Architecture (2002)
Ottomans created an understanding of and approach to nature which was unique to themselves in their history. Since the design notions of the Ottomans evolved throughout their history according to the cultural and socio political dynamics of different periods, and since the Ottoman Empire spread over three continents, this research concentrates on the early and the rising- period of the empire; the period between the fourteenth and the seventeenth centuries, and on those areas in Anatolia and Istanbul, the c...
Secrets and revelations: an ethnographic study of the Nusayri community in the Karaduvar district of Mersin
Erdem, Muharrem; Erdemir, Aykan; Department of Sociology (2010)
The main aim of this thesis is to present an ethnographic study of the Nusayri community in the Karaduvar district of Mersin to examine how it negotiates maintaining religious teachings and practices secret in the process of interacting with other communities and reproducing Nusayri belief. In addition to ethnographic field research in Karaduvar, two virtual communities that Nusayris frequent were studied to examine the negotiations on the revelation of Nusayri esoteric knowledge and secret ritual practices...
Ecological co-optation in birds
Aköz, Gökçe; Birand, Ayşegül; Department of Biology (2013)
Natural selection is commonly thought as the engine of ecological diversification, where sexual selection has a secondary role in promoting speciation. Sexual selection is also attributed a primary role in the origin of species, where it produces divergence not in ecological traits, but in sexually selected traits. Ecological co-optation suggests an alternative to these prevailing ideas. Sexual selection alone could drive ecological diversification, where a sexually selected trait is co-opted for a novel vi...
Ocaklar: imar planı raporu.
Toklu, Reşat; Department of Architecture (1977)
Citation Formats
F. B. Dilek and Ü. Yetiş, “Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi’nin Yeterliliği ve Etkileri DEĞERLENDİRME RAPORU,” 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81401.