Dünya Türk Forumu Türk Konseyi Türk Diasporası ve Sosyo Ekonomik İşbirliği World Turkic Forum Turkic Council Turkic Diaspora and Socio Economic Cooperation

2012-01-01
Citation Formats
P. Köksal, Dünya Türk Forumu Türk Konseyi Türk Diasporası ve Sosyo Ekonomik İşbirliği World Turkic Forum Turkic Council Turkic Diaspora and Socio Economic Cooperation. 2012, p. 93.