Türkiye’deki Yığma Binaların Genel Özelliklerine Dair Bir Çalışma

2019-10-09
Eroğlu Azak, Tuba
Erberik, Murat Altuğ

Suggestions

Türkiye’deki Söğüt Türlerinin Moleküler Filogenetiği ve Ekonomik Açıdan Önemli Olan Türlerin (Salix alba & Salix excelsa) Islahına Yönelik Gen Kaynaklarının Karakterizasyonu
Duman, Hayri; Kaya, Zeki(2017)
Ülkemizde doğal olarak 27 Salix türü yayılış göstermekte, teşhisinde problemlerbulunmaktadır. Projenin ilk iş paketi kapsamında doğal olarak bulunan söğüt türleri arasındakigenetik ilişkiyi belirlemek için Türkiye bazında örneklenerek, kloroplast genomunun matK,rbcL ve tRNA ile çekirdek genomundaki rDNA ITS bölgelerinin DNA dizileri çoğaltılarakkarşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.Türkiye?deki Söğüt türleri hem kloroplast hem deçekirdek verilerine göre monofiletik yapıda olup filogenetik ağaçda, iki ana...
Türkiye’deki Yaratıcı Şehirlerin Belirlenmesi ve Komşu Şehirler Arasındaki Etkileşiminin Mekansal Ekonometri Yöntemi ile İncelenmesi
Esen, Ülkühan Bike; Özarslan, Ali (null; 2019-10-30)
Effects of Health and Security Based Threats on the Trust in Government in Turkey, and the Mediator Role of Collective Angst
Sahin, Melih Can; Özdemir, Yonca; Kışlıoğlu, Reşit; Political Science and International Relations (2021-8-9)
Previous research found that people's trust in government (particularly right-wing and populist governments) increases in the existence of a societal threat or crisis. However, most of this research is conducted in individualistic cultures like the USA. In addition, most of the previous research focused on threats originating from a particular out-group (such as ISIS threat to the US). Experimental research on how societal threats not originating from a particular group against an in-group (such as COVID-19...
Türkiye’de İç Borçların İktisadî Etkilerinin VAR Tekniğiyle Analizi
Özgen, Ferhat Başkan; Güloglu, Bülent (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2004-6)
Bu makalede 1988:12-2003:4 döneminde iç borçlarla diger belli başlı makroekonomik değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri sınanmış, ilişkilerin yönü ve büyüklüğü, VAR tekniğiyle belirlenmeye çalışılmıstır. VAR tekniğinden elde edilen etki-tepki fonksiyonları, Monte Carlo simülasyonu kullanılarak iyileştirilmistir. Çalışma sonuçları, iç borçlar üzerinde en önemli değiskenin merkez bankası parası olduğunu göstermektedir. Faiz oranı, döviz kuru, faiz dışı bütçe harcamaları da iç borçlar üzerinde etkili o...
An Assessment of Flood Risk Factors in Riverine Cities of Turkey: Lessons for Resilience and Urban Planning
Şenol Balaban, Meltem (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-01-01)
Turkey's river flood protection system is based on surveys and assessments of a central authority as well as its limited powers of intervention. The local governments, which are the closest units of public administration to flood risk areas, are under various pressures for development. However, it is crucial to integrate flood risk mitigation efforts with local planning system and involve local governments in all stages of risk management starting from estimations of risks and determination of risk areas, a...
Citation Formats
T. Eroğlu Azak and M. A. Erberik, “Türkiye’deki Yığma Binaların Genel Özelliklerine Dair Bir Çalışma,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81827.