Türkiye’de İç Borçların İktisadî Etkilerinin VAR Tekniğiyle Analizi

2004-6
Özgen, Ferhat Başkan
Güloglu, Bülent
Bu makalede 1988:12-2003:4 döneminde iç borçlarla diger belli başlı makroekonomik değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri sınanmış, ilişkilerin yönü ve büyüklüğü, VAR tekniğiyle belirlenmeye çalışılmıstır. VAR tekniğinden elde edilen etki-tepki fonksiyonları, Monte Carlo simülasyonu kullanılarak iyileştirilmistir. Çalışma sonuçları, iç borçlar üzerinde en önemli değiskenin merkez bankası parası olduğunu göstermektedir. Faiz oranı, döviz kuru, faiz dışı bütçe harcamaları da iç borçlar üzerinde etkili olmakla birlikte, bunların etkileri oldukça düşüktür. Sonuçlar, iç borçlardaki bir şokun, merkez bankası parası üzerinde ters yönlü, güçlü etkiye sahip olduguna işaret etmektedir. Bu durumda kamu borcunun parasallastırılmadığı, iç borçlanma yoluyla finansmanın, para basma yoluyla finansmana ikâme ediliyor oldugu düşünülebilir. Sonuç olarak, iç borçlardaki artışın, eninde sonunda parasallaştırılarak, enflasyon oranında artısa yol açabileceği yönündeki hos olmayan monetarist aritmetik hipotezi, inceleme dönemi için doğrulanamamıştır.

Suggestions

The sustainability analysis of Turkish domestic debt
Alkan, Feyza; Öcal, Nadir; Department of Economics (2009)
In this thesis, sustainability of the Turkish domestic debt is analyzed within the “sustainability indicators” perspective. The fiscal targets of Maastricht Treaty (1992) are imposed on the Turkish fiscal policy and it is investigated whether these targets are the indicators for sustainability in the medium term. Uctum and Wickens’ (2000) methodology is followed in assessing the sustainability of the current fiscal policy and the efficiency of the Maastricht Treaty (1992) targets. Moreover, the vector auto ...
Exchange rate pass-through to domestic prices in Turkish economy
Alper, Koray; Gaygısız Lajunen, Esma; Department of Economics (2003)
In this study, determinants and the evolution of the exchange rate passthrough to domestic inflation in the Turkish economy is analyzed. The analyses cover the 1987-2003 period. In the analyses, single equation أError Correction Modelsؤ are used to estimate the exchange rate pass-through. Estimation results suggest that alike other emerging countries, the degree of exchange rate passthrough to domestic prices is high and the pass-through is completed in a very short time span. Estimations results also indic...
The intraday lead-lag relationship of spot and futures markets in Turkey : co-integration and causality analyses
Abuk, Neşe; Danışoğlu, Seza; Department of Financial Mathematics (2011)
This study is concerned with the lead-lag relationship between Turkish spot equity and derivatives markets. In the study, the spot equity market is represented by the ISE-30 Index. In order to compare the structure of the two markets, the futures contract written on the ISE-30 Index, namely TURKDEX-ISE 30, is chosen to represent the derivatives market. The analysis is performed over the sample period beginning February 4, 2005 and ending on December 10, 2010 which actually covers the entire time span from t...
Patent applications/grants and their economic analysis for Turkey
Gökovalı, Ummuhan; Türel, Oktar; Department of Economics (2003)
The basic aim of this study is to investigate the relationship between patents and some economic variables at sectoral level for Turkish economy for the period 1985-98. In order to classify patent data into a sectoral classification system, we employed two concordances, namely, YTC and MERIT. The study includes three distinct empirical analyses. The first one analyzes the contribution of knowledge stock to industry-level productivity in Turkey. Our preferred method is GMM-System estimation, results of which...
Currency and asset substitution in Turkey
Taşdemir, Özlem; Özmen, Erdal; Department of Economics (2003)
This study investigates the determinants and effects of currency and asset substitution in Turkey using quarterly data from 1987:1 to 2002:4. The empirical results from the application of Johansen procedure to a four-variable system containing currency-asset substitution proxy (M2Y/M2)), real income, real exchange rate, and ratchet effect proxy (past peak values of the depreciation of the real exchange rate) suggest the presence of a single cointegration vector among the variables. The results further sugge...
Citation Formats
F. B. Özgen and B. Güloglu, “Türkiye’de İç Borçların İktisadî Etkilerinin VAR Tekniğiyle Analizi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 31, no. 1, pp. 93–114, 2004, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/39.