. “Sermaye-Merkezli Sosyolojik Bilgi Üretimi

2013-12-04

Suggestions

Defining cooking activity areas of Burgaz domestic units in the 4th century B.C
Atıcı, Nadire; Tuna, Numan; Department of Settlement Archaeology (2003)
The main aim of this study is to define the cooking activity spaces in Burgaz at 4th Century B.C. by carrying out statistical analysis of artefacts come from floor levels. In this study the distribution of artefacts and the associations of these distributions with architectural remains are examined rather than architectural features. In order to defining cooking activity spaces, the spatial distribution of cooking wares and utilities were taken into consideration. The distributions of cooking wares were tri...
Doç.Dr. Çetin Göksu ile söyleşi: Yeni bir Yaşam Anlayışı ve Felsefesi
Keskinok, Hüseyin Çağatay (1997-06-01)
). Evli bireylerin kişilik özelliklerinin çatışma çözme davranışlarını açıklamadaki rolünün incelenmesi
Akçabozan, Nazlı Büşra; Sümer, Zeynep (null; 2015-10-07)
). Görme engelli yetişkinlerin cinsellik eğitimine ilişkin deneyim ve görüşleri
Döner, Hilal; Sümer, Zeynep (2015-10-07)
Antalya 2. İdare Mahkemesi’ne Bilirkişi Raporu (Dosya no: 2007/159)/Hukuk Mücadelesinden Örnekler: Davalar, Bilirkişi Raporları, Kararlar/Mimarlar Odası Antalya Şubesi/Derleyen: Osman Aydın
Keskinok, Hüseyin Çağatay; Şengül, Hüseyin Tarık (2011-03-01)
Citation Formats
B. Mücen, “. “Sermaye-Merkezli Sosyolojik Bilgi Üretimi,” 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81858.