Çok Amaçlı Havadan Gözetleme Problemi

2015-09-08
Karasakal, Esra
Maraş, Güliz

Suggestions

Çok İşlevselli Süper Alaşım: Sakız Metal
Akdeniz, Mahmut Vedat; Mehrabov, Amdulla(2017-12-31)
Sakız Metal (Gum Metal), sahip oldukları alışılmadık mikro yapı ve deformasyon mekanizmalarının yanısıra olağanüstü mekanik özellikleri barındıran bir titanyum alaşımı olup geleneksel metal alaşımlardan oldukça farklıdır. Bu eşsiz alaşım, ultra düşük elastik modülüne ve yüksek mukavemet değerlerine sahip olup % 2.5 gibi büyük bir elastik deformasyon gösterebilmektedir. Bu alaşım, olağandışı doğası nedeniyle oda sıcaklığında, gerinim sertleşmesi (strain hardening) göstermeksizin, % 99,9 soğuk deformasyona ol...
Unmanned Air Vehicle Routing With Multiple Objectives
Daşdemir, Erdi; Azizoğlu, Meral; Tezcaner Öztürk, Diclehan; Department of Industrial Engineering (2021-7)
Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) are special types of aircraft operating without a human pilot on board. In this thesis, the multi-objective UAV route planning is addressed by studying three different problems. In the first study, the bi-objective route planning problem of a UAV that is tasked with visiting all targets located in an enemy region monitored by radars is addressed. The aim is to determine both the visiting order of the targets and the specific trajectories to use between consecutive target pair...
Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemiyle Asfalt Geri Dönüşüm Örneği
Özarslan, Ali; Gönül, Mustafa Sinan (2015-09-09)
Teknolojisinin ilerlemesi ve ilgili makinelerin gelişmesi ile birlikte, asfalt geri dönüşümüne olan ilgi son yıllarda artış göstermektedir. Asfalt geri dönüşümü, değerli doğal kaynaklardan biri olan bitümünün daha tasarruflu bir şekilde kullanılmasıyla yolların sürdürülebilir bir şekilde yenilenmesini sağlar. Bütçe ve zaman sınırlamaları gibi problemlere maruz kalsa da, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de bu teknolojinin uygulanmasına olan talep son yıllarda yükselmektedir. Bu çalışmada, sınırlı bir s...
Niobium-Cobalt co-doped Barium Titanate Dielectric Ceramics for Multilayered Ceramic Capacitors
Özgür, Berkay; Öztürk, Abdullah; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-8-22)
Niobium (Nb) and Cobalt (Co) co-doped barium titanate ceramics were prepared to stabilize ferroelectric-tetragonal phase transformation of barium titanate. Preparation of ceramics started with mixing barium titanate, niobium oxide and cobalt oxide powders at predetermined concentrations varying from 1 to 3 at%. The mixing was done at wet conditions using distilled water with alumina balls at 50 rpm for 24 h in a ball mill. Then, the mixtures were compacted into 15 mm diameter and 3 mm thick disc shaped pell...
Çok Genişbantlı Mikrodalga Görüntüleme için Optimal MIMO Dizilimi
Kocamis, Burak; Öktem, Sevinç Figen (2017-05-18)
Wideband microwave imaging systems are recently used in various applications including airport security, surveillance, through-wall imaging and medicine. For the operation of such high-resolution systems, sparse multiple-input-multiple output (MIMO) arrays are of interest to reduce the hardware complexity and cost of conventional planar arrays. In this paper, we present a method for the optimal design of two-dimensional MIMO arrays in near-field imaging. Using a statistical framework, the optimality criteri...
Citation Formats
E. Karasakal and G. Maraş, “Çok Amaçlı Havadan Gözetleme Problemi,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81953.