Çok Genişbantlı Mikrodalga Görüntüleme için Optimal MIMO Dizilimi

2017-05-18
Kocamis, Burak
Öktem, Sevinç Figen
Wideband microwave imaging systems are recently used in various applications including airport security, surveillance, through-wall imaging and medicine. For the operation of such high-resolution systems, sparse multiple-input-multiple output (MIMO) arrays are of interest to reduce the hardware complexity and cost of conventional planar arrays. In this paper, we present a method for the optimal design of two-dimensional MIMO arrays in near-field imaging. Using a statistical framework, the optimality criterion is defined based on the image reconstruction quality. A modified version of the sequential backward selection algorithm is used to optimize the criterion over all possible locations of desired number of antenna elements. The designs obtained with the algorithm are compared with the commonly used sparse array configurations such as Mills Cross array and curvilinear structure composed array in terms of image reconstruction quality.

Suggestions

Optimal design of sparse mimo arrays for wideband near-field imaging based on a statistical framework
Kocamış, Mehmet Burak; Öktem, Sevinç Figen; Department of Electrical and Electronics Engineering (2018)
Wideband near-field imaging is an emerging remote sensing technique in various applications such as airport security, surveillance, medical diagnosis, and through-wall imaging. Recently, there has been increasing interest in using sparse multiple-input-multiple-output (MIMO) arrays to achieve high resolution with reduced hardware complexity and cost. In this thesis, based on a statistical framework, an optimal design method is presented for two-dimensional MIMO arrays in wideband near-field imaging. Differe...
Deep learning-based reconstruction methods for near-field MIMO radar imaging
Manisalı, İrfan; Öktem, Sevinç Figen; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-6-29)
Near-field multiple-input multiple-output (MIMO) radar imaging systems are of interest in diverse fields such as medicine, through-wall imaging, airport security, and surveillance. These computational imaging systems reconstruct the three-dimensional scene reflectivity distribution from the radar data. Hence their imaging performance largely depends on the image reconstruction method. The analytical reconstruction methods suffer from either low image quality or high computational cost. In fact, sparsity-bas...
Collaborative mobile target imaging in ultra-wideband wireless radar sensor networks
Arık, Muharrem; Akan, Özgür Barış; Department of Electrical and Electronics Engineering (2008)
Wireless sensor networks (WSN) have thus far been used for detection and tracking of static and mobile targets for surveillance and security applications. However, detection and tracking do not suffice for a complete satisfaction of these applications and an accurate target classification. To address this need, among various target classification methods, imaging of target yields the most valuable information. Nevertheless, imaging of mobile targets moving over an area requires networked and collaborative d...
Mikrodalga frekanslarında etkin elektromanyetik dalga soğurucu kompozitlerin tasarımı ve geliştirilmesi
Hamat, Özgür; Dericioğlu, Arcan Fehmi; Güneş, Aylin; Aydın Çivi, Hatice Özlem(2013)
Elektromanyetik (EM) dalgalar günümüz teknolojisinde radarlar, telekomünikasyon, telsiz (wireless) bilgi transferi yanında tıbbi tanı koyma ve araştırma sistemlerini de içeren askeri ve sivil uygulamalarda geniş kullanım alanları bulmaktadır. Teknolojideki gelişmelerin bir sonucu olarak santimetre ve milimetre seviyesinde dalga boyuna sahip elektromanyetik dalgaların kullanımı her geçen gün yaygınlaşmakta ve farklı kaynaklardan yayılan dalgaların birbirleriyle ya da çevreyle etkileşimleri gider...
Deep CNN prior based image reconstruction for multispectral imaging
Manisali, İrfan; Cam, Refik; Bezek, Can Deniz; Öktem, Sevinç Figen (IEEE; 2020-10-07)
Spektral görüntüleme, fizik, kimya, biyoloji, tıp, astronomi ve uzaktan algılama gibi farklı alanlarda yaygın olarak kullanılan temel bir tanılayıcı tekniktir. Bu bildiride, hesaplamalı görüntüleme prensibine dayanan ve kırınımlı lens içeren birçoklu spektral görüntüleme tekniğine odaklanılmakta, bunun için evrişimsel sinir ağlarından yararlanan görüntü geriçatım yöntemi geliştirilmektedir. Sistemin elde ettiği ham verilerden spektral görüntülerin geriçatılması için, ters problem düzenlileştirme içeren bir ...
Citation Formats
B. Kocamis and S. F. Öktem, “Çok Genişbantlı Mikrodalga Görüntüleme için Optimal MIMO Dizilimi,” 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/32908.