Çok İşlevselli Süper Alaşım: Sakız Metal

2017-12-31
Sakız Metal (Gum Metal), sahip oldukları alışılmadık mikro yapı ve deformasyon mekanizmalarının yanısıra olağanüstü mekanik özellikleri barındıran bir titanyum alaşımı olup geleneksel metal alaşımlardan oldukça farklıdır. Bu eşsiz alaşım, ultra düşük elastik modülüne ve yüksek mukavemet değerlerine sahip olup % 2.5 gibi büyük bir elastik deformasyon gösterebilmektedir. Bu alaşım, olağandışı doğası nedeniyle oda sıcaklığında, gerinim sertleşmesi (strain hardening) göstermeksizin, % 99,9 soğuk deformasyona olanak tanımaktadır. Öte yandan, Sakız Metal alaşımı sıcaklıkla değişmeyen elastikiyet modülünün (Elinvar) yanısıra yine sıcaklıktan neredeyse bağımsız genleşme ve büzülme özellikleri (Invar) de gösterebilmektedir. Sakız Metalin, sahip olduğu sıradışı malzeme özellikleri başta biyo medikal olmak üzere çok farklı mühendislik alanlarında proje konusu malzemenin potansiyel kullanımını olanaklı kılmaktadır.Önerilen proje, çok işlevselli bir süper alaşım olarak değerlendirilen Sakız Metalin üretimini, alışılmadık içyapı-olağandışı malzeme özellikleri ilişkisinin araştırılmasını amaçlamaktadır. Oldukça zahmetli ve sıkıntılı bir üretim yöntemi olan toz metalurji tekniği yerine, Sakız Metal alaşımlarının çok daha basit ve konvansiyonel bir yöntem olan ark ile ergitme tekniği ile üretilebilmesi araştırılacaktır. Projenin odak noktası alaşım kompozisyonlarına oksijen ilavesinin sakız metal iç yapı ve malzeme özelliklerine etkileri üzerine olup proje kapsamı içerisinde incelenecektir.
Citation Formats
M. V. Akdeniz and A. Mehrabov, “Çok İşlevselli Süper Alaşım: Sakız Metal,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59289.