Çok İşlevselli Süper Alaşım: Sakız Metal

2017-12-31
Sakız Metal (Gum Metal), sahip oldukları alışılmadık mikro yapı ve deformasyon mekanizmalarının yanısıra olağanüstü mekanik özellikleri barındıran bir titanyum alaşımı olup geleneksel metal alaşımlardan oldukça farklıdır. Bu eşsiz alaşım, ultra düşük elastik modülüne ve yüksek mukavemet değerlerine sahip olup % 2.5 gibi büyük bir elastik deformasyon gösterebilmektedir. Bu alaşım, olağandışı doğası nedeniyle oda sıcaklığında, gerinim sertleşmesi (strain hardening) göstermeksizin, % 99,9 soğuk deformasyona olanak tanımaktadır. Öte yandan, Sakız Metal alaşımı sıcaklıkla değişmeyen elastikiyet modülünün (Elinvar) yanısıra yine sıcaklıktan neredeyse bağımsız genleşme ve büzülme özellikleri (Invar) de gösterebilmektedir. Sakız Metalin, sahip olduğu sıradışı malzeme özellikleri başta biyo medikal olmak üzere çok farklı mühendislik alanlarında proje konusu malzemenin potansiyel kullanımını olanaklı kılmaktadır.Önerilen proje, çok işlevselli bir süper alaşım olarak değerlendirilen Sakız Metalin üretimini, alışılmadık içyapı-olağandışı malzeme özellikleri ilişkisinin araştırılmasını amaçlamaktadır. Oldukça zahmetli ve sıkıntılı bir üretim yöntemi olan toz metalurji tekniği yerine, Sakız Metal alaşımlarının çok daha basit ve konvansiyonel bir yöntem olan ark ile ergitme tekniği ile üretilebilmesi araştırılacaktır. Projenin odak noktası alaşım kompozisyonlarına oksijen ilavesinin sakız metal iç yapı ve malzeme özelliklerine etkileri üzerine olup proje kapsamı içerisinde incelenecektir.

Suggestions

Yüksek Sıcaklık Ni-Al Esaslı Süperalaşımlarının Tasarımı ve Geliştirilmesi
Mehrabov, Amdulla; Eriş, Rasim; Akdeniz, Mahmut Vedat(2017-12-31)
Nikel bazlı süperalaşımlar sahip olduğu yüksek akma-çekme-sürünme dayanımı, tokluk ve oksidasyon-korozyon direnci sayesinde yüksek sıcaklık uygulamalarının vazgeçilmez malzemeleridir. Gelişmiş mekanik özelliklerinden dolayı bu malzemeler havacılık uygulamalarında (jet motorları, türbin kanatları vb.) ve nükleer enerji/kimyasal işleme tesislerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Nikel bazlı süperalaşımların sahip olduğu yüksek mekanik özellikleri, Ni-Al-X alaşımı içerisinde bulunan ve sayıları yaklaşık olarak 10’...
Bakır-Titanyum Nanokompozitlerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Özerinç, Sezer(2018-12-31)
Nanokatmanlı metaller, yüksek akma dayanımları nedeniyle mühendislik uygulamaları için büyük potansiyel vaat eden malzemelerdir. Bu malzemelerin gelecekteki mühendislik uygulamalarında etkin bir şekilde kullanılabilmeleri için, mikroyapısal özellikleri ile mekanik özellikleri arasındaki ilişkinin ayrıntılı şekilde anlaşılması gerekmektedir.Önerilen proje, daha önce literatürde incelenmemiş olan saf titanyum katmanları ile bakır-titanyum alaşım katmanlarından oluşan kaplamalar üretmeyi, içyapı ve mekanik öze...
Değerli Parçacık Gömülü Kompozit Atıkların Entegre Geri Dönüşümü
Karakaya, İshak(2018-12-31)
Bilindiği üzere beton, blok, taş gibi sert metal dışı veya metal malzemeleri kesmek, taşlamak, delmek ve parlatmak için elmas ve diğer değerli parçacık içeren kompozit kesici uçlar kullanılmaktadır. Bu kesici uçlar (elmas soketler), metal tozlarının içerisine elmas parçaları ve diğer değerli aşındırıcı parçacıkların gömülüp sinterlenmesi ile elde edilir. Günümüzde, elmas ve diğer değerli parçacık gömülü kompozit atıkların geri dönüşümü, kesici ucun asit içinde çözünmesiyle yapılmaktadır. Bu yöntemle kesici ...
MİKROALAŞIMLI ÇELİKLERDE BEYNİT OLUŞUMU VE BUNA BAĞLI MEKANİK ÖZELLİKLERDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ
Ögel, Bilgehan; Gürbüz, Rıza(2014-12-31)
Son yıllarda yapılan araştırmalar, özellikle "mikroalaşımlı çelikler" üzerindeki ilginin artmasına neden olmuştur. Bu çeliklerde, çok düşük miktarda bor (B) veya molibden (Mo) eklenmesi ile havada soğutarak beynit elde etmek mümkün olmakta ve ısıl işleme gerek kalmadan yüksek dayançlar elde edilebilmektedir. Bu çalışma ile hedeflenen, iç piyasadan temin edilebilen mikrolaşımlı çeliklerde ısıl işlem ile oluşan içyapıların karakterizasyonudur. Karakterizasyon, faz değişimlerini ve bunların çekme, yorulma gibi...
ALNICO 5-7 ALAŞIMININ MİKRON ve NANOBOYUTLARDA TOZ OLARAK ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Kalay, Yunus Eren(2014-12-31)
Günümüzde kalıcı mıknatıslara, tartışılmasız en çok ihtiyaç duyulan alan elektrik motorları ve dolayısı ile elektrikli araba teknolojisidir. Ticari olarak kullanılan hibrid ve elektrikli araba motorların neredeyse tamamı nadir toprak elementi (NTE) içeren mıknatıs alaşımlarını içermektedir. NTE içeren kalıcı mıknatısların çok güçlü olmalarına rağmen, elektrik motor uygulamalarında stratejik ve teknolojik olarak problem yaratan noktalar göze çarpmaktadır. Bunlardan ilki, NTE rezervinin %97’sinin Çin Halk Cu...
Citation Formats
M. V. Akdeniz and A. Mehrabov, “Çok İşlevselli Süper Alaşım: Sakız Metal,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59289.