Gökçeada-Uğurlu Höyük’te Bulunan Neolitik ve Kalkolitik Dönem Figürinler

2017-05-26

Suggestions

Gökçeada-Uğurlu Höyük’te Bulunan Neolitik ve Kalkolitik Dönem Figürinler
Atakuman, Çiğdem; Karamurat, Cansu; Erdoğu, Burçin (2018-05-27)
Gökçeada-Uğurlu Höyük’te Bulunan Neolitik ve Kalkolitik Dönem Figürinler
Atakuman, Çiğdem; Karamurat, Cansu; Erdoğu, Burçin (null; 2018-05-01)
Gökçeada (Imroz)-Uğurlu Höyük’te bulunan Geç Neolitik Dönem (M.Ö. 6500-5000) Seramiklerinin Karakterizasyonu: Arkeolojik ve Arkeometrik Analizler Işığında Tipoloji, Kil Kaynakları ve Üretim Teknikleri
Atakuman, Çiğdem; Işıtman, Ödül; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Erdem, Deniz(2017-12-31)
Burada sunulan proje ile, Uğurlu Höyük’te bulunan Geç Neolitik Dönem (6500-5000) çanak çömlek malzemesinin tipolojik özelliklerinin, hammadde kaynaklarının ve üretim tekniklerinin zaman ve mekanda değişiminin incelenmesi amaçlanmaktadır. Yazının henüz bilinmediği prehistorik dönemler için bu bilgilere ancak nesnel kültürün arkeometrik ve arkeolojik bakış açılarını birleştiren disiplinlerası yöntemleriyle ulaşılabilmektedir. Arkeolojik ve arkeometrik yöntemlerin birleştirilmesiyle, Uğurlu Höyük prehistorik ...
Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik Höyük 2018 Yılı Kazı Çalışmaları
Erdoğu, Burçin; Atakuman, Çiğdem; Yücel, Nejat (2019-10-01)
Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik 2016 Yılı Kazı Çalışmaları
Erdoğu, Burçin; Atakuman, Çiğdem; Yücel, Nejat (null; 2018-05-27)
Citation Formats
Ç. Atakuman, “Gökçeada-Uğurlu Höyük’te Bulunan Neolitik ve Kalkolitik Dönem Figürinler,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82615.