The link between regulatory focus and operations strategy in SME firms: A study in floriculture industry

2017-11-20
Akın Ateş, Melek
Ateş, Nüfer Yasin
48th Annual Meeting of the Decision Sciences Institute (18 - 20 November 2017)

Suggestions

Çalışanların öz liderlik algılamalarının izlenim yönetimi taktikleri kullanımına etkisi: Savunma Sanayinde bir araştırma
Tabak, Akif; Türköz, Tolga; Basım, H. Nejat (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-4)
Bu çalışma, çalışanların izlenim yönetimi taktiklerini kullanmalarına etki eden öz liderlik algılamalarının neler olduğunun ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma örneklemi, Ankara İlinde kamu ve özel sektör Savunma Sanayi çalışanlarından (N=386) oluşmaktadır. Elde edilen veriler ile çalışanların öz liderlik algılamalarına göre kullandıkları izlenim yönetimi taktikleri arasındaki ilişkiler ve etkiler araştırılmıştır. Araştırmanın en önemli bulgusu, izlenim yönetimi taktiklerinin kullanılması sür...
The relationship between corporate social performance and corporate financial performance: evidence from Turkey
Aşcıgil, Semra Feriha; Özcanlı, Meltem (IJOPEC Publication, 2016-01-01)
Kentsel Dokuların Dolaşım Sistemlerinin İşleyişindeki Rolü
Zorlu, Fikret (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2008)
Ulaşım planlaması ve kentsel tasarım yazınında kentsel dokuların tasarımı, oluşumu ve özellikleri konusunda yaygın çalışmalar bulunmasına rağmen, yol ağlarının kentsel trafiğin işleyişi üzerindeki etkilerini inceleyen az sayıda çalışma vardır (1). Bu çalışmada kentsel dokular ile ulaşım sistemleri arasındaki ilişki irdelenmektedir. Bunun için kentsel tasarım yazınında tanımlanmış bazı temel dokulardan yola çıkılarak kavramsal yol ağları oluşturulmakta ve bu yol ağlarının öngörülen bazı yolculuk istem...
The relationship between disaggregate energy consumption and industrial production in the United States: An ARDL approach
Sarı, Ramazan; Soytaş, Uğur (2008-09-01)
We re-examine the relationship between disaggregate energy consumption and industrial output, as well as employment, in the United States using the autoregressive distributed lag (ARDL) approach developed by Pesaran and Pesaran [Pesaran, M.H., Pesaran, B., 1997. Working with Microfit 4.0. Camfit Data Ltd, Cambridge] and Pesaran, Shin and Smith [Pesaran, M.H., Shin, Y., Smith, R.J., 2001. Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics 16; 289-326] In particu...
The role of labor mobility in the cognitive architecture of an industrial cluster : the case of Siteler in Ankara
Beyhan, Burak; Eraydın, Ayda; Department of City and Regional Planning (2006)
The aim of this thesis is to unveil the cognitive architecture of an industrial cluster by drawing on the roles of the labor mobility in particular as a mechanism of knowledge transmission and in general as a kind of social glue that holds together small production communities operative within a given territory. To what extent innovations occur in connection with labor mobility is one of the primary concerns of this thesis in accordance with its central role as a mechanism of knowledge spillover. In an effo...
Citation Formats
M. Akın Ateş and N. Y. Ateş, “The link between regulatory focus and operations strategy in SME firms: A study in floriculture industry,” presented at the 48th Annual Meeting of the Decision Sciences Institute (18 - 20 November 2017), 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82655.