Endüstriyel Kontrol Uygulamaları İçin Komut Üretim Yöntemleri

2009-10-16

Suggestions

Endüstriyel Kontrol Uygulamaları için Komut Üretim Yöntemleri
Yaman, Ulaş; Dölen, Melik; Koku, Ahmet Buğra (2009-10-16)
Mixed Reality Technologies for Enriching Presentations in Industrial Design Education
Topal, Başak; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z.; Department of Industrial Design (2021-8-13)
Mixed Reality (MR) has developed rapidly in recent years, causing the technology to move out of the preserve of large budgets and significant infrastructure, into an accessible and affordable visualization tool capable of running on a smart phone. However, the usage of this technology for superimposing digital content such as 3D models and images onto the real world, has not been sufficiently explored in industrial design for presentation purposes. The first part of this study is an assessment of final pres...
Endüstriyel Ağ Uygulamaları İçin Paylaşımlı Ortamda Haberleşme Protokolu Geliştirilmesi
Schmidt, Şenan Ece(2009-12-31)
Önerdiğimiz projede endüstriyel kontrol uygulamaları için paylaşımlı ortam üzerinde gerçek zamanlı iletişim sağlayacak bir protokolun geliştirimi ve gercekleştirimi yapılmistir. Gerçekleştirim özel bir gömülü geliştirim ortamında olmuştur. IEEE 1588 eşzamanlama protokolu ile zaman dilimli bir haberleşme yapısı gerçekleştirilmiş, zamanlama hassasiyeti ölçülmüştür. Protokol geliştirim kartlarından oluşan iki düğümlü bir ağda test edilmiştir.
Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Kapsayıcı Tasarım İçin Bir Yöntem Önerisi
Aydın, Merve; Maralcan Gülmen, Meltem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Bildiriye konu olan çalışmanın amacı, kapsayıcı tasarım yaklaşımını ürün tasarımı sürecine entegre ederek lisans seviyesinde bir tasarım stüdyosunda uygulamak üzere bir yöntem öner mek ve bu yöntemin etkinliğini incelemektir. Bu çalışmada, Steinfeld ve diğerleri (1979) tara fından konut yaşam standartlarıyla ilgili erişilebilirlik konularının incelenmesi için geliştirilen ve bir insanda görülebilecek sağlık durumlarını A harfinden N harfine kadar 15 başlık altında sınıflandıran bir ideogramı da içeren En...
Endüstriyel Tasarım Eğitiminde ‘Açık-Kaynak-Tasarım’ Yönteminin Stüdyo Derslerine Uyarlanma Örneği
Ovacık, Mine; Merter, Sevi; Gençtürk, Selin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Geleneksel tasarım eğitimine eleştirel bir gözle baktığımızda; temelinde, stüdyo kritikleri, jüri değerlendirmesi ve sonuçta eğitmenin not verdiği, hiyerarşik, demokratik olmayan bir eğitim ilişkisi görüyoruz. Bu hiyerarşinin, öğrencileri edilgenleştiren bir etkileşim biçimi olduğunu düşünüyoruz. Bu etkileşimde, öğrencinin, eğitmenin etkenliğine ve dersin gereklerine, not sistemine bağımlı kaldığını ve edilgenleştiğini izleyebiliyoruz. Bu hiyerarşik ilişkinin olumsuz bir öğrenci psikolojisi yaratığını; kavr...
Citation Formats
U. Yaman, M. Dölen, and A. B. Koku, “Endüstriyel Kontrol Uygulamaları İçin Komut Üretim Yöntemleri,” 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82792.