Production of fly ash-magnesium phosphate cements

2019-05-02
Magnezyum fosfat çimentolu (özellikle magnezyum potasyum fosfat çimentolu [MKPC]) bağlayıcılar Portland çimentosuna kısmi alternatif olabilecek sistemlerdir. MKPC yaygın olarak kalsine MgO tozu ve potasyum dihidrojen fosfat tuzu kullanılarak hazırlanır. Sulu karışımda meydana gelen asit-baz tepkimesi çok hızlı gerçekleştiğinden, bir geciktirici (boraks) de eklenir. MKPC’nin çabuk priz alma, çok hızlı dayanım kazanma ve yüksek nihai dayanım gibi geleneksel çimentolu sistemlere üstün yanları vardır. Olumsuz yanları ise çok yüksek reaksiyon ısısı ve düşük su dayanıklılığıdır. Bu çalışmada su-bağlayıcı (W/B) oranının ve magnezyum/fosfat molar oranının (M/P) MKPC hamurlarının priz süreleri ve basınç dayanımlarına etkisi değerlendirilmiştir. Priz süreleri 6 ila 10 dakika arasında değişirken 1. gün basınç dayanımları da yaklaşık 50 MPa olarak ölçülmüştür. Boraksın geciktirici etkisi de priz süresi ve basınç dayanımı gözetilerek değerlendirilmiştir. Farklı kum oranlarında harç numuneleri elde edilmiş ve 28. günde 80 MPa’a varan dayanımlar ölçülmüştür. Farklı dozajlarda uçucu kül kullanılarak basınç dayanımına etkisi değerlendirilmiştir.
Citation Formats
B. A. Bilginer and S. T. Erdoğan, “Production of fly ash-magnesium phosphate cements,” presented at the 10. Uluslararası Beton Kongresi 2 - 04 Mayıs 2019, Bursa, Turkey, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82907.