Production of fly ash-magnesium phosphate cements

2019-05-02
Magnezyum fosfat çimentolu (özellikle magnezyum potasyum fosfat çimentolu [MKPC]) bağlayıcılar Portland çimentosuna kısmi alternatif olabilecek sistemlerdir. MKPC yaygın olarak kalsine MgO tozu ve potasyum dihidrojen fosfat tuzu kullanılarak hazırlanır. Sulu karışımda meydana gelen asit-baz tepkimesi çok hızlı gerçekleştiğinden, bir geciktirici (boraks) de eklenir. MKPC’nin çabuk priz alma, çok hızlı dayanım kazanma ve yüksek nihai dayanım gibi geleneksel çimentolu sistemlere üstün yanları vardır. Olumsuz yanları ise çok yüksek reaksiyon ısısı ve düşük su dayanıklılığıdır. Bu çalışmada su-bağlayıcı (W/B) oranının ve magnezyum/fosfat molar oranının (M/P) MKPC hamurlarının priz süreleri ve basınç dayanımlarına etkisi değerlendirilmiştir. Priz süreleri 6 ila 10 dakika arasında değişirken 1. gün basınç dayanımları da yaklaşık 50 MPa olarak ölçülmüştür. Boraksın geciktirici etkisi de priz süresi ve basınç dayanımı gözetilerek değerlendirilmiştir. Farklı kum oranlarında harç numuneleri elde edilmiş ve 28. günde 80 MPa’a varan dayanımlar ölçülmüştür. Farklı dozajlarda uçucu kül kullanılarak basınç dayanımına etkisi değerlendirilmiştir.
10. Uluslararası Beton Kongresi 2 - 04 Mayıs 2019

Suggestions

Development of magnesium potassium phosphate cement pastes and mortars incorporating fly ash
Bilginer, Baki Aykut; Erdoğan, Sinan Turhan; Department of Civil Engineering (2018)
Magnesium potassium phosphate cements (MKPCs) have some promising properties to be considered as an alternative to ordinary Portland cement binders. The favorable properties of these cements are high early and ultimate strength. On the other hand, they have some problems like rapid setting, high heat of reaction, high cost and poor water stability. In this study, the effect of several factors like magnesium-to-phosphate molar ratio (M/P), water-to-binder ratio (W/B) and retarder (borax) content on propertie...
Effect of mixture proportioning on the strength and mineralogy of magnesium phosphate cements
Bilginer, Baki Aykut; Erdoğan, Sinan Turhan (Elsevier BV, 2021-3)
Magnesium potassium phosphate cement (MKPC) has properties advantageous over ordinary portland cement such as quick setting and rapid strength gain. Although the effect of mixture proportioning on MKPC pastes has been studied, there are conflicting reports on how calcination of magnesia, parameters like magnesium-to-phosphate ratio (M/P) and water-to-binder ratio (W/B), added materials like borax and fly ash, or the addition of sand influence mineralogy and properties like setting and strength. These factor...
Development of high temperature creep resistant aluminium based sand cast magnesium alloys
Yalınız, Emrah; Kalkanlı, Ali; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2018)
The aim of this thesis is to develop alternative sand casting aluminum based magnesium alloys to substitute current sand castable helicopter transmission housing magnesium alloys such as ZE41A and EV31A. AZ91 magnesium alloy has also been preferred for helicopter transmission housing material. However, the lower creep resistance above 120 oC due to the presence of -(Mg17Al12) phase in the microstructure and showing varying mechanical properties in different section thicknesses limit the usage of AZ91 in th...
Properties of reactive magnesia-incorporated cements
Ardoğa, Mehmet Kemal; Yaman, İsmail Özgür; Department of Civil Engineering (2022-2)
Magnesium oxide (MgO) has limited use in civil engineering applications. The presence of MgO (especially in free form) in portland cements is limited by the standards due to the risk involved in the gradual hydration of MgO that may lead to disruptive expansions after the cementitious system hardens. However, it is possible to overcome this detrimental effect by calcining magnesite at lower temperatures than that is encountered in the cement kilns and use thus obtained reactive MgO as an additive in cement....
Electrolytic magnesium production using coaxial electrodes
Demirci, Gökhan; Karakaya, İshak; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2006)
Main reason for the current losses in electrolytic magnesium production is the reaction between electrode products. Present study was devoted to effective separation of chlorine gas from the electrolysis environment by a new cell design and thus reducing the extent of back reaction between magnesium and chlorine to decrease energy consumption values. The new cell design was tested by changing temperature, cathode surface, current density, anode cathode distance and electrolyte composition. Both the voltages...
Citation Formats
B. A. Bilginer and S. T. Erdoğan, “Production of fly ash-magnesium phosphate cements,” presented at the 10. Uluslararası Beton Kongresi 2 - 04 Mayıs 2019, Bursa, Turkey, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82907.