Tasarım ve Hesaplamanın Doğası

2015-01-01

Suggestions

Tasarımda Bir Veri Toplama Aracı Olarak Cultural Probes Yönteminin İncelenmesi
Merzalı Çelikoğlu, Özge; Timur Öğüt, Şebnem; Krippendorf, Klaus (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu bildiride, tasarımda kullanıcı verisi elde etmede cultural probes yönteminin uygulanması ve bu şekilde elde edilen verinin tasarımcılar tarafından değerlendirilmesine ilişkin yürütülmüş olan araştırmanın ilk bölümü sunulmaktadır. Kuramsal olarak cultural probes yönteminin örtülü gözlem yöntemleriyle olan ilişkisi tartışılmış ve bu bağlamda kullanıcıların gönüllü olarak katıldığı bir ampirik çalışma yürütülmüştür. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ile tasarımda kullanıcı araştırmalarında cultural pro...
Tasarım Kurgusu Kullanarak Kullanım Bilgisi Toplama ve Tasarım Öngörüleri Oluşturma
Tuna, Nagihan; Çağlar, Emre (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Çalıştayda, tasarım kurgusu literatüründen oluşturulmuş yöntemler kullanılarak yakın gelecekteki bağlantılı ve akıllı bir mutfak ürünün erken tasarım ve fikir oluşturma süreçleri denenecektir. İki aşamalı olarak planlanan çalıştayın ilk aşamasında katılımcılar onar kişilik iki gruba ayrılacaklardır. Her grup bir araştırmacı tarafından gözlemlenecektir. İlk aşamada, her bir gruptaki katılımcılardan, sırayla akıllı ürün ve o ürünün kullanıcısı rolüne girip, karşılıklı etkileşimi not etmeleri beklenmektedir. İ...
Understanding façade between design and manufacturing : a case study on high-rise office buildings in İstanbul
Şener, Duygu; Güzer, Celal Abdi; Department of Architecture (2006)
The thesis aims to examine how the formation of façades, that is, the interface with a dual response both to interior functioning and exterior urban fabric, is separated from the totality of architectural design by new technological developments and design intentions. This aim is accomplished in three sections, respectively: “analysis of the façade, the properties and formation process in time”; “examining the façade formation of the high-rise office buildings in Levent-Maslak area in respect to the analysi...
The effect of software design patterns on object-oriented software quality and maintainability
Türk, Tuna; Bilgen, Semih; Department of Electrical and Electronics Engineering (2009)
This study investigates the connection between design patterns, object oriented (OO) quality metrics and software maintainability. The literature on OO metrics, design patterns and software maintainability are reviewed, the relation between OO metrics and software maintainability is investigated, and then, in terms of obtained maintainability indicator metrics, the maintainability change of an application due to usage of design patterns is observed.
The effect of design patterns on object-oriented metrics and software error-proneness
Aydınöz, Barış; Bilgen, Semih; Department of Electrical and Electronics Engineering (2006)
This thesis study investigates the connection between design patterns, OO metrics and software error-proneness. The literature on OO metrics, design patterns and software error-proneness is reviewed. Different software projects and synthetic source codes have been analyzed to verify this connection.
Citation Formats
İ. Gürsel Dino, “Tasarım ve Hesaplamanın Doğası,” Dosya, pp. 0–0, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83038.