Bitümlü şeyllerin kapsamlı spektral ve termal karakterizasyonu

2015-06-18
25. İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Semineri (18 - 19 Haziran 2015)

Suggestions

Bitümlü şistlerin yerinde yakılması
Yürüm, Yuda; Mehmetoğlu, Mustafa Tanju; Karabakan, Abdülkerim(1990-06-15)
Bitümlü şeyllerin yanma etkinliklerinin araştırılması
Şengüler, Ülker; Kök, Mustafa Verşan; Karacan, Özgen; Pamir, Reha; Şener, Mehmet; Okandan, Ender; Mehmetoğlu, Mustafa Tanju(1996)
Bu çalışmada yurdumuzda üretilen ve düşük kalorifik değerlere sahip bitümlü şeyllerin yanma etkinlikleri ve kinetik analizleri araştırılmıştır. Proje kapsamında Beypazarı, Seyitömer, Hatıldağ, Himmetoğlu, Mengen, Demirci, Sancakaya ve Çan sahalarından alınan bitümlü şeyi numuneleri ASTM standartlarına göre hazırlanmış, "proximate" ve "ultimate"analizleri gerçekleştirilmiş olup araştırmada kullanılan bitümlü şeyllerin ortalama üst kalorifik değer limitleri 780-1086 cal/gr; su oranları 1.60-12.90 %; kül oranl...
A new approach to bituminous composites
Okuş, Dilek; Tinçer, Toeman; Department of Chemistry (2010)
The healing effects of fillers on bitumen have been known for many years. In this study, the effects of fillers, e.g. manganese dioxide, barium sulfate, perlite and vermiculite, and filler concentrations on morphological, mechanical, flow and sound insulation characteristics of bitumen were examined. It was also aimed to improve the mechanical and sound insulation properties of bituminous composites. Bituminous composites were prepared by using Brabender Plasti-Corder. Mixing was made at 130°C with 60 rpm f...
Analysis and design for aluminum forging process
Öztürk, Hüseyin; Gökler, Mustafa İlhan; Department of Mechanical Engineering (2008)
Aluminum forging products has been increasingly used in automotive and aerospace industry due to their lightness and strength. In this study, aluminum forging processes of a particular industrial part for the two different alloys (Al 7075 and Al 6061) have been analyzed. The forging part, forging process and the required dies have been designed according to the aluminum forging design parameters. The proposed process has been simulated by using the Finite Volume Method. In the simulations, analysis of the p...
Mekanum tekerlekli araç tasarımı ve üretimi
Serin, Gökberk; Mustafa Anıl, Safran; Ecevit, Mustafa; Akay, Ahmet Nuri; Taşcıoğlu, Yiğit; Özer, Mehmet Bülent (null; 2014-05-24)
Mecanum wheels move with sliding motion of the wheels. They can move forwards, backwards and sideways without the rotation of the wheels. This project is about design and manufacturing of a Mecanum wheeled vehicle. The four Mecanum wheel s were driven with four separate DC Motors. Since there is no turning of the wheels in Mecanum wheeled vehicles, the movement in a targeted direction is succeeded by rotation of certain pair s of wheels in certain directions. The necessary directions and velocities ...
Citation Formats
S. Güven Erge and S. Akın, “Bitümlü şeyllerin kapsamlı spektral ve termal karakterizasyonu,” presented at the 25. İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Semineri (18 - 19 Haziran 2015), 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83248.