Türkiye kuvvetli yer hareketi veri tabanının genişletilmesi: bir ön çalışma

2017-10-13
Sandıkkaya, Mustafa Abdullah
Aghalipour, Nima
Gülerce, Zeynep
Türkiye’de 19 76 - 200 7 yılları arasında olmuş depremlerde kaydedilen kuvvetli yer hareketi kayıtlarını içeren Türkiye Kuvvetli Yer Hareketi Veri Tabanı (TKYHVT) Akkar vd . (20 10 ) tarafından sunulmuştu r. Bu bildiride 2008 - 2015 yılları arasında kaydedilmiş depremler ile TKYHVT’nın genişletilmesi için yapılan ön çalışmalar ın bir özeti sunul acaktır. Makalenin ilk bölümünde TKYHVT’ya eklenen 162 depremden elde edilen 1189 kayıt hakkında genel bilgiler (deprem büyüklüğü, kaynağa olan uzaklık, faylanma mekanizması, vb.) ve bu bilgilere ait istatistiksel veriler sunul maktadır . Buna ek olarak, ham kayıtların filtrelenmesi konusunda izlenen prodesürün detay ları verilmiş ve kuvvetli yer hareketi tahmin denklemlerinini oluşturulması ve/veya test edil mesinde kullanılabilmesi için tepki spektrumlarının h esaplanmaları yapılmıştır. Güncellenen veri tabanının güncel dikey/yatay oranı (V/H) tahmin denklemlerinin ülke m ize olan uygunluğunun test edilmesi amacıyla kullanılması planlanmaktadır.
4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (11-13 Ekim 2017)

Suggestions

Towards the non-ergodic ground motion models of Turkey: Assessment of systematic site, source and path effects
Önder, Fatih Mehmet; Gülerce, Zeynep; Özacar, Atilla Arda; Department of Civil Engineering (2022-8)
Ground Motion Models (GMMs) and their standard deviations (σ) are the most significant contributors of the median ground motions and their variability that are estimated in Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA). Most of the GMMs used in the current practice were derived from the datasets that include recordings from multiple sites attenuating from different seismic sources; therefore, the standard deviation of these GMMs includes the spatial and temporal variability of ground motions based on the erg...
Estimation of high-frequency attenuation parameter (kappa) for hard rock stations of Turkish strong motion network
Akgün, Atınç Özgün; Gülerce, Zeynep; Özacar, Atilla Arda; Department of Civil Engineering (2021-2-12)
Site-specific decay in the Fourier Amplitude Spectrum (FAS) at high frequencies, a.k.a. the zero-distance kappa (κ0), is frequently used in seismic analysis of critical infrastructure; especially for the host-to-target adjustment of the design spectrum and the site response analysis. The zero-distance kappa value for hard rock sites is more crucial but harder to constrain because the amount of strong-motion stations on hardrock sites is limited in the global datasets. The objective of this study is to calcu...
Comparison of ground motion scaling methods by considering vertical ground motions
Oğuz, Umut; Askan Gündoğan, Ayşegül; Yakut, Ahmet; Department of Civil Engineering (2022-5-20)
The increasing popularity of nonlinear time history analysis has created a demand for ground motion data that is consistent with the seismicity of the region. To meet this need as well as the target design criteria, engineers have started to scale ground motion records. Recent studies have shown that the vertical component of a ground motion can significantly change the results of an analysis. This situation has created a debate about how to scale the vertical component of the ground motions. There exists t...
Türkiye’de Kentsel Form Araştırmalarına Çok Yönlü Bir Bakış: III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu
Okumuş, Gökhan (2021-07-01)
Kentsel biçimlenmeye ilişkin tartışmaların çoğalması ve görünürlük kazanmasında önemli rol oynayan Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı Kentsel Morfoloji Sempozyumu’nun üçüncüsü geçtiğimiz aylarda yapıldı. Bu yıl pandeminin etkisi ve ‘katkısıyla’ çevrimiçi gerçekleştirilen sempozyum, çok daha uzak noktalardaki ilgililerle buluşma imkanı buldu. Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve oturumların bazılarına ulaşmak için etkinliğin web sitesi ziyaret edilebilir: kentselmorfolojisempozyumu2021....
Türkiye’de Kentsel Form Araştırmalarına Çok Yönlü Bir Bakış: III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu
Şevik, Ebru; Okumuş, Gökhan; Efeoğlu, Hulusi Eren; Parlak, Neris Saadet (2021-07-01)
Kentsel biçimlenmeye ilişkin tartışmaların çoğalması ve görünürlük kazanmasında önemli rol oynayan Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı Kentsel Morfoloji Sempozyumu’nun üçüncüsü geçtiğimiz aylarda yapıldı. Bu yıl pandeminin etkisi ve ‘katkısıyla’ çevrimiçi gerçekleştirilen sempozyum, çok daha uzak noktalardaki ilgililerle buluşma imkanı buldu. Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve oturumların bazılarına ulaşmak için etkinliğin web sitesi ziyaret edilebilir: kentselmorfolojisempozyumu2021.wordpress.com
Citation Formats
M. A. Sandıkkaya, N. Aghalipour, and Z. Gülerce, “Türkiye kuvvetli yer hareketi veri tabanının genişletilmesi: bir ön çalışma,” presented at the 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (11-13 Ekim 2017), 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83276.