Yürüme Analizi: Temel Prensipler

2009-01-01

Suggestions

In vivo verification of different hip joint center estimation methods in gait analysis for healthy subjects
Yousefi, Abdollah; Tönük, Ergin; Kentel, Behzat Bahadır; Department of Mechanical Engineering (2014)
Hip joint is one of the most stable joints in human body. It has intrinsic stability provided by its relatively rigid ball and socket configuration. The hip joint also has a wide range of motion, which allows normal locomotion and daily activities. Location of hip joint center (HJC) is an important parameter in gait analysis, biomechanical and clinical research laboratories to calculate human lower extremity kinematics and kinetics. There exists different methods to determine HJC. Although invasive methods ...
Yürüme ve Hareket Analizi Sistemleri Teknik Ayrıntılar
Tönük, Ergin (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, 2014-07-01)
Bilgisayarlı ve üç boyutlu yürüme analizi sistemleri klinikte görsel olarak yapılan yürüme analizine ek olarak yürüyüş kinematiği ve kinetiği ile ilgili yürüyüşün her anına ait sayısal veriler sağlayarak tanılama, tedavi planlama ve değerlendirme ile protez ve ortez tasarım, ayarlama ve değerlendirmesinde yardımcı bir araç olarak kullanılmaktadır. Elde edilen verilerin sayısal olmasına ek olarak objektif olması da bilgisayarlı yürüyüş analizi sistemlerinin önemli bir üstünlüğüdür. Öte yandan, gerek sistem t...
Computational urban analyticsfor walkability: Çankaya, Ankara case
Ardıç, Sabiha İrem; Gürsel Dino, İpek; Department of Architecture (2021-2-08)
The complexity of the built environment and the number of components acting upon the cities are increasing and in constant transformation. Analyzing the quality of urban spaces is becoming difficult due to the scale andlevel of interconnectivity between urban data. However, advances in technologies, particularly in computational urban analytics methods, have the potential to facilitate the collection, measurement, and analysis of urban metrics relevant to urban design. W...
Predicting the level of knee osteoarthritis by using dimension reduction techniques on time series features of gait data
Caner, Salih; Mumcuoğlu, Ünal Erkan; Şen, Nigar; Department of Health Informatics (2013)
Gait analysis is the systematic study of human walking. Gait analysis is also used on facilitating medical diagnosis decisions such as on a disease called knee osteoarthritis (OA) which is a disorder that affects joint cartilage. Gait data used in this study was collected from Ankara University Department of Physical Medicine and Rehabilitation Gait Laboratory for the study called “A Decision Support System for Grading Knee Osteoarthritis Using Gait Data” implemented by Şen. Some of the main obstacles of an...
Yürüyen Çekme-Kepçeli Yerkazarların Optimum Verimliliği ve Bakım-Onarımı İçin Sistem Güvenilirliği Modeli Geliştirilmesi
Demirel, Nuray; Kestel, Sevtap Ayşe(2013)
Yürüyen çekme-kepçeli yerkazarlar açık ocak kömür ocaklarında üst örtünün alınması için sıklıkla kullanılan büyük makinalardır. Ülkemizde Türkiye Kömür İşletmeleri bünyesindeki müesseselerde sekiz adet, özel sektörde bir adet olmak üzere çekme-kepçeli yerkazar populasyonu dokuzdur. Yatırım maliyeti 100 milyon ABD doları bulan çekme-kepçeli yerkazarların performansının yani üretkenliğinin ve verimliliğinin azami düzeyde olması maden işletmeciliğinin başarısı ve karlılığı açısından çok büyük önem taşımaktadır...
Citation Formats
E. Tönük and S. T. Tümer, Yürüme Analizi: Temel Prensipler. 2009, p. 1136.