Yürüme ve Hareket Analizi Sistemleri Teknik Ayrıntılar

2014-07-01
Bilgisayarlı ve üç boyutlu yürüme analizi sistemleri klinikte görsel olarak yapılan yürüme analizine ek olarak yürüyüş kinematiği ve kinetiği ile ilgili yürüyüşün her anına ait sayısal veriler sağlayarak tanılama, tedavi planlama ve değerlendirme ile protez ve ortez tasarım, ayarlama ve değerlendirmesinde yardımcı bir araç olarak kullanılmaktadır. Elde edilen verilerin sayısal olmasına ek olarak objektif olması da bilgisayarlı yürüyüş analizi sistemlerinin önemli bir üstünlüğüdür. Öte yandan, gerek sistem tarafından yapılan ölçümler gerekse ölçülen verilerden hesaplanarak elde edilen ve yazılım tarafından sunulan sonuçlar değerlendirilirken bunların elde edilme şeklinin dikkate alınması yerinde olur. Bu çalışmada yürüyüş analizi sistemlerinin veri toplama, işleme ve sunduğu sonuçlar haline getirmesi sırasında izlediği yöntemler mühendislik ağırlıklı olarak genel hatları ile sunulmuştur
TOTBİD Dergisi

Suggestions

A comparison of two teacher-written feedback procedures given to EFL students at the department of basic english and students' attitudes towards these feedback procedures
Tümkaya, Umman; Seferoğlu, Gölge; Department of English Language Teaching (2003)
This thesis aims to compare two teacher-written feedback procedures (total feedback via error codes vs. selective feedback via general comments) for the students' structural errors - grammar, vocabulary, mechanics- and to examine students' attitudes towards these feedback techniques. For this purpose, two groups consisting of 10 students in each at the Department of Basic English were given feedback with the above mentioned techniques for eight weeks and heir performance was tested in a writing exam at the ...
Yer Sistem Bilimleri Modelleme Araştırma Laboratuvarı Altyapı Projesi
Yücel, İsmail; Yılmaz, Ayşen(2013-12-31)
Yer Sistem Bilimleri uygulamalı modelleme derslerinde, yüksek lisans/doktora tez çalımaları ve araştırma çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere yüksek kapasite ve hızda çalışan bilgisayarların (ana sürücü ve bağlı bilgisayarlar) yer aldığı bir araştırma laboratuvarı kurulacaktır. Bu laboratuvarın, özellikle Yer Sistem Bilimleri programının yüksek lisans/doktora tez öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının tez ve araştırma faaliyetlerinde etkin olarak kullanılması hedeflenmektedir.
Marjinal Camsı Metallerde Nanokristal Oluşumu
Kalay, Yunus Eren(2013-10-27)
Kapsam Bu projenin kapsamı şu şekilde özetlenebilir: - Al-Tb marjinal cam alaşımlarının yüksek hızlı soğutma yöntemiyle değişik hızlarda üretilmesi vekontrollu olarak tavlanarak, nanokristallerin çekirdeklendirilmesi, - Değişik hızlarda üretilmiş alaşımların XRD ve ileri geçirimli elekron mikroskop teknikleriyle incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin popülasyonlarının, şekillerinin ve yapılarının bileşim, soğuma hızı ve tavlama parametreleri açısından incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin kinetik özell...
THE EXTENT AND LIMITATIONS OF MANAGERIAL ACCOUNTING FUNCTION WITHIN ERP SYSTEMS
Harman, Mustafa; Bakal, İsmail Serdar; Duran, Serhan; Department of Industrial Engineering (2022-2-11)
This thesis aims to investigate the extent and limitations of managerial accounting concepts within ERP systems for medium to big-sized companies, whose transactions and data generation are huge and require integrated, online, and real-time processing on a common database. The main purpose for managerial accounting within standard ERP systems is to automate costing, budgeting, and cost accounting by integrating with functional modules. This is not complete automation. The extent and limitations of this aut...
Yol Üstyapısı Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri: Beton Yol Örneği
Aktaş, Can Baran; Yaman, İsmail Özgür (2019-05-05)
Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri, ürün ve sistemlerin çevresel etkilerini değerlendirmek için güçlü ve etkili bir araçtır, ve halen uluslararası düzeyde en yaygın kullanılan çevresel etki değerlendirme tekniğidir. Standartlaşmış hali ile yaşam döngüsü değerlendirmeleri ürün ve sistemlerin çevresel etkilerini karşılaştırmada kullanılır ve günümüzde geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Yöntemin ekonomik değerlendirmelerde kullanılması mümkündür ve önemli yararlar sağlayabilir. En önemlisi, ilk yapım maliye...
Citation Formats
E. Tönük, “Yürüme ve Hareket Analizi Sistemleri Teknik Ayrıntılar,” TOTBİD Dergisi, pp. 309–313, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://dergi.totbid.org.tr/totbid/dergi/pdf2014_4_3.pdf.