Hide/Show Apps

Yürüme ve Hareket Analizi Sistemleri Teknik Ayrıntılar

2014-07-01
TÖNÜK, ERGİN
Bilgisayarlı ve üç boyutlu yürüme analizi sistemleri klinikte görsel olarak yapılan yürüme analizine ek olarak yürüyüş kinematiği ve kinetiği ile ilgili yürüyüşün her anına ait sayısal veriler sağlayarak tanılama, tedavi planlama ve değerlendirme ile protez ve ortez tasarım, ayarlama ve değerlendirmesinde yardımcı bir araç olarak kullanılmaktadır. Elde edilen verilerin sayısal olmasına ek olarak objektif olması da bilgisayarlı yürüyüş analizi sistemlerinin önemli bir üstünlüğüdür. Öte yandan, gerek sistem tarafından yapılan ölçümler gerekse ölçülen verilerden hesaplanarak elde edilen ve yazılım tarafından sunulan sonuçlar değerlendirilirken bunların elde edilme şeklinin dikkate alınması yerinde olur. Bu çalışmada yürüyüş analizi sistemlerinin veri toplama, işleme ve sunduğu sonuçlar haline getirmesi sırasında izlediği yöntemler mühendislik ağırlıklı olarak genel hatları ile sunulmuştur