Bir Mimarlık Tarihi Dizini: İnci Aslanoğlu İçin

2019-05-01

Suggestions

Bir Mimarlık Tarihi Dizini: İnci Aslanoğlu İçin
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2019-05-01)
Bir Mimarlık Tarihi Dizini: İnci Aslanoğlu İçin
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2019-01-01)
Bir Sosyal Girişim Projesi: Bir Kucak Oyuncak
Çıtak, Melike; Şekercioğlu, Gözde; Külahçıoğlu, Elçin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Önemsiyoruz, çocukların temel haklarına dair toplumsal farkındalık yaratmak ve çocukların kendi yaşamlarında karar verici olmaları için çalışan bir sosyal girişimdir. Ocak 2018 verilerine göre, Türkiye’de hapishanede annesi ile yaşamak zorunda olan 0-6 yaş aralığında 624 çocuk vardır. Çocukta, toplumsallaşmanın ilk açığa çıktığı yer oyun deneyimlerine dayanır. Bir Kucak Oyuncak projesi kapsamında Önemsiyoruz, 0-6 yaş aralığındaki bu çocukların kendini birey olarak algılamasını sağlamak ve çevresi ile kurduğ...
Evaluation of and electronic medical record system Zonguldak Karaelmas University Hospital survey
Erdil, Erkan; Albayrak, Ali Sait (2010-01-01)
This study investigated the electronic medical record system (EMR) of Zonguldak Karaelmas University Hospital which is in use for the last six years. The recommendations for the development of EMR and more efficient use of the system are principle goal of this study. The purposes of this study include promoting the implementation of EMR by introducing the advantages and disadvantages from the user’s point of view. While the successful applications of EMR systems are evident in western word, the implementati...
Evaluation of an electronic medical record system : Zonguldak Karaelmas University Hospital survey
Uğurbaş, Suat Hayri; Erdil, Erkan; Department of Science and Technology Policy Studies (2006)
The present study investigated the electronic medical record system (EMR) of Zonguldak Karaelmas University Hospital which is used for six years now. The advantages and disadvantages of an EMR system in comparison with paper medical records were evaluated based on the user’s opinion. The recommendations for the development of EMR and more efficient use of the system are principle goals of this study. The purposes of this thesis include promoting the implantation of EMR by introducing the advantages and disa...
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, Bir Mimarlık Tarihi Dizini: İnci Aslanoğlu İçin. 2019.