Teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarında öğrencilerin bilimsel argümantasyonuna rehberli öğrenme desteği sağlanması

2017-01-01
Üstünel, Hale Havva
Tokel, Saniye Tuğba
Yirmi yıl boyunca araştırmacılar ve uygulayıcılar, argümantasyonu desteklemek ve öğretmek amacıyla teknoloji araçları geliştirmiş ve teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamları (TELE’ler) tasarlamıştır. İlgili olarak, Kim-Hannafin vd. (2007), geçerli bir TELE3sağlamak amacıyla pedagojik bir çerçeve sunmuştur. Tasarıma dayanan bu çalışmanın amacı, bu çerçevenin mikro bağlam boyutunu araştırmak ve öğrenci-araç, öğretmen-öğrenci ve öğretmen-araç arasındaki etkileşimleri analiz etmekti. Bu bakımdan, teknoloji ile zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamındaki rolleri nasıl dengelediklerini anlamak amacıyla, teknoloji ile zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamında çeşitli öğrenme desteklerinin kırk bir ortaokul öğrencisinin argümantasyonu üzerindeki etkisi ve öğrenme desteklerinin öğretmen ve teknoloji aracı arasındaki dağılımı analiz edilmiştir. Öğrencilerin argümantasyonu, günlük puanları ve ön testleri incelenmiş ve nicel bir analiz - tanımlayıcı istatistikler, tek yönlü tekrarlı ölçümlü bir ANOVA ve MANCOVA ve nitel bir analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin ipuçlarının, cümle başlatıcılarının ve soru yönlendiricilerinin kullanımından yararlandığını göstermiştir. Ayrıca, öğretmen desteği önemlidir ve Toulmin’in çerçevesinde olduğu gibi, öğrencileri sav, gerekçe, destek, garantiler ile argümanlar, bazı durumlarda da çürütmeler kullanarak daha sofistike olanları kurmadaki yeteneklerini geliştirmeye yöneltmiştir. Çalışma, öğrencilerin öğrenmesini ve argümantasyonunu kolaylaştırmak amacıyla teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamında öğrenme destekleri tasarlamaya yönelik yol gösterici ilkeler ve stratejiler sunar.
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Suggestions

Supporting students’ scientific argumentation in technology-enhanced learning environments : distribution of scaffolds
Üstünel, Hale Havva; Tokel, Saniye Tuğba; Department of Computer Education and Instructional Technology (2013)
Over the twenty years, researchers and practitioners have developed technology tools and designed technology-enhanced learning environments to support and teach argumentation. Relevantly, Kim et al. (2007) presented a pedagogical framework to provide a valid technology-enhanced learning environment. The purpose of this design-based study was to investigate micro context dimension of this framework and to analyze the interactions between student-tool, teacher-student, and teacher-tool. In this respect, in or...
Distributed Scaffolding: Synergy in Technology-Enhanced Learning Environments
Ustunel, Hale H.; Tokel, Saniye Tuğba (2018-04-01)
When technology is employed challenges increase in learning environments. Kim et al. (Sci Educ 91(6):1010-1030, 2007) presented a pedagogical framework that provides a valid technology-enhanced learning environment. The purpose of the present design-based study was to investigate the micro context dimension of this framework and to analyze interactions between the student and tool, teacher and student, and teacher and tool. In this respect, to understand how the roles of the teacher and technology tool are ...
A Mobile Teacher Professional Development Course on Digital Game-Enhanced Language Learning
Başoğlu, Emrah Baki; Akkuş Çakır, Nur; Department of Curriculum and Instruction (2022-4-21)
The purpose of this design and development research study was to develop a mobile teacher professional development (mTPD) course on Digital Game-Enhanced Language Learning (DGELL) and to evaluate this course by investigating language instructors’ perceptions and application of knowledge about DGELL. The mTPD course was designed leveraging mobile learning to offer ultimate accessibility and flexibility to the teachers and it was developed in three iterative cycles with 44 English language instructors. Data w...
Experiencing the Real-scale: Mock-up of a Set Design Project
Şenyapılı, Burcu; İmamoğlu, Çağrı; Osman Demirbaş, Özgen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009)
This paper claims that in spite of the unique opportunities introduced to design learning by the emergence of virtual models, the benefits of learning through building in real-scale cannot be totally disregarded. Within this framework, a real-scale project through which students could study light, color and texture was proposed in a senior interior design studio course. Students were asked to work in groups and create a set design, using different objects, materials, colors and lighting configurations withi...
Attention mechanisms for semantic few-shot learning
Baran, Orhun Buğra; Cinbiş, Ramazan Gökberk; İkizler-Cinbiş, Nazlı; Department of Computer Engineering (2021-9-1)
One of the fundamental difficulties in contemporary supervised learning approaches is the dependency on labelled examples. Most state-of-the-art deep architectures, in particular, tend to perform poorly in the absence of large-scale annotated training sets. In many practical problems, however, it is not feasible to construct sufficiently large training sets, especially in problems involving sensitive information or consisting of a large set of fine-grained classes. One of the main topics in machine learning...
Citation Formats
H. H. Üstünel and S. T. Tokel, “Teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarında öğrencilerin bilimsel argümantasyonuna rehberli öğrenme desteği sağlanması,” Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp. 122–152, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83482.