İkibinli Yıllara Girerken Türk Kentleşme Yazını Üzerine Genel Bir Değerlendirme

1994-01-01

Suggestions

İki Yüzlü Güneş Hücresi Tasarımı Ve Üretimi.
Özenbaş, Ahmet Macit(2011-12-31)
Bu çalışmada ele alınacak konu güneş hücresi teknolojisinde yeni bir boyut olan boya ile duyarlı hale getirilmiş metal oksit bazlı güneş hücrelerinin p-n yarı iletkenlerin çakışma aralıklarını nano boyutta boya ile duyarlı hale getirilmiş nano örgülü iki yüzlü çalışabilir güneş hücresi üretmektir. Boya ile duyarlı hale getirilmiş güneş hücreleri (Dye sensitized solar cells – DSSC) TiO2, ZnO ve SnO2 gibi nanokristal yapılı inorganik oksit bazlı malzemelerdir. Bu tip hücreler foto-duyarlı bir anot ( boya abs...
İki Kişilik Sıfır Toplamlı Rassal Oyunlar için bir Ayrışım Algoritması
Avşar, Zeynep Müge (1998-06-25)
Towards the enhancement of biped locomotion and control techniques
Yüksel, Başak; Leblebicioğlu, Mehmet Kemal; Department of Electrical and Electronics Engineering (2008)
The omnipresent tendency to “live easy” is a sign of our need for automatization. To enable for such a “comfortable and safe” world, the automatic systems have to be developed that satisfies the necessities of life. Biologically inspired robots, especially the humanoids, are thus the key, and research in this area focuses on the improvement of such systems. Lately, it has been shown by high dexterity examples that the humanoid robots achieved to a mature level even if there are still open issues to be impro...
İki Farklı Tip Tlr9 Agonisti İle Uyarılan Hücrelerde Etkinleşen Sinyal İletim Yolakla
Gürsel, Mayda(2011-12-31)
Bu projede CAL-1 insan plazmasitoid dendritik hücre hattı kullanılarak iki farklı tip CpG ODN ile (K ve D tipleri, Bkz Tablo I) hücreler uyarılacak, bu hücrelerdeki sinyal ileti yolaklarında rol alan transkripsiyon faktörleri florokromla (Alexa flor488, fikoeritrin gibi) işaretli antikorlar yardımıyla incelenecektir. Kısaca, bu hücrelerin yüzeyi önce i) bu hücrelere spesifik olan anti-BDCA-2 ve anti- CD123 florokromlu antikorlarla boyanacak, ii) hücreler permiabilize edildikten sonra hücre içi değişik trans...
Score test for testing etiologic heterogeneity in two-stage polytomous logistic regression
Karagülle, Saygın; Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl; Department of Statistics (2013)
Two-stage polytomous logistic regression was proposed by Chatterjee (2004) as an effective tool to analyze epidemiological data when disease subtype information is available. In this modeling approach, a classic logistic regression is employed in the first level of the model. In the second level, the first-stage regression parameters are modeled as a function of some contrast parameters in a somehow similar spirit of an ANOVA model. This modeling also enables a practical way of estimating the heterogeneity ...
Citation Formats
H. T. Şengül, İkibinli Yıllara Girerken Türk Kentleşme Yazını Üzerine Genel Bir Değerlendirme. 1994, p. 477.