İki Yüzlü Güneş Hücresi Tasarımı Ve Üretimi.

2011-12-31
Bu çalışmada ele alınacak konu güneş hücresi teknolojisinde yeni bir boyut olan boya ile duyarlı hale getirilmiş metal oksit bazlı güneş hücrelerinin p-n yarı iletkenlerin çakışma aralıklarını nano boyutta boya ile duyarlı hale getirilmiş nano örgülü iki yüzlü çalışabilir güneş hücresi üretmektir. Boya ile duyarlı hale getirilmiş güneş hücreleri (Dye sensitized solar cells – DSSC) TiO2, ZnO ve SnO2 gibi nanokristal yapılı inorganik oksit bazlı malzemelerdir. Bu tip hücreler foto-duyarlı bir anot ( boya absorbe edilmiş TiO2, ZnO, SnO2, vb.) ile inorganik katı destek (SiO2) üzerine emdirilmiş borik asit elektrolit yada lityum arayüzeyinde oluşan yarıiletken bazlı güneş hücreleridir.  Bu proje kapsamında boya ile duyarlı hale getirilmiş güneş hücrelerinin katı ve saydam bir elektrolitle tam olarak kapatılarak, aygıtın iki yüzünden güneş ışınlarının toplanması sağlanarak dış ortamlardan etkilenmeyen tamamıyla katı fazdabir aygıt üretilecektir.  Bu projede üretilecek ilk aygıtın yapısı iki ITO (indiyum kalay oksit) kaplı cam arasına sırası ile TiO2//boya//SiO2//iyon taşıyıcı organik //Pt şeklinde dizilen katmanlardan oluşacaktır. SiO2’nin saydamlığı ve hücre içerisine giren güneş ışınlarını dağıtması sayesinde de verimliliğin artması beklenmektedir.  İkinci denenecek aygıt yapısı ise iki ITO kaplı cam arasında TiO2//boya//SiO2//İyon taşıyıcı borik asit //Pt katmanlarının dizilmesi şeklinde olacaktır.  İki aygıt içinde XRD, SEM, EDS, UV-Vis, FTIR gibi karakterizasyon teknikleri kullanılacaktır. Farklı katmanlar için elektrik iletkenliğinin ölçülmesi, redoks çiftler için voltametri analizi, güneş simülatörü kullanılarak hücre verimliliğinin bulunması ve gelen fotonların akıma dönüşüm verimliliğinin ölçümü de gerçekleştirilecektir. İki sistem birbiriyle ve de literatürdeki diğer sistemlerle karşılaştırılacaktır. Bu proje kapsamında boya ile duyarlı hale getirilmiş güneş hücrelerinin katı ve saydam bir elektrolitle tam olarak kapatılarak, aygıtın iki yüzünden güneş ışınlarının toplanması sağlanarak dış ortamlardan etkilenmeyen tamamıyla katı fazda bir aygıt üretilecektir. Bu projenin laboratuvarımızda daha önceden gerçekleştirilen çalışmalardan farkı ve özgünlüğü ise elektrolit olarak tamamen katı bir faz kullanımıdır. Bu çalışmanın yüksek verimliliğe sahip, aynı zamanda ekonomik olan KF-DSSC (Katı Faz DSSC) güneş hücreleri konusunun ülkemizde geliştirilmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Suggestions

Bidirectional pragmatic transfer : an investigation of refusal strategies of Turkish users of English
Demir, Serpil; Bear, Joshua M.; Department of Foreign Language Education (2003)
This study investigated the existence of bi-directional transfer in pragmatic abilities of Turkish users of English in their refusal strategies in terms of the frequency of direct and indirect refusal strategies, types and frequencies of the indirect strategies, and the role of the interlocutor's status in strategy choice. To this end, 30 Turkish users of English were given a discourse completion questionnaire in English and 30 Turkish users of English were given the Turkish translation iiiof the same quest...
İki Farklı Tip Tlr9 Agonisti İle Uyarılan Hücrelerde Etkinleşen Sinyal İletim Yolakla
Gürsel, Mayda(2011-12-31)
Bu projede CAL-1 insan plazmasitoid dendritik hücre hattı kullanılarak iki farklı tip CpG ODN ile (K ve D tipleri, Bkz Tablo I) hücreler uyarılacak, bu hücrelerdeki sinyal ileti yolaklarında rol alan transkripsiyon faktörleri florokromla (Alexa flor488, fikoeritrin gibi) işaretli antikorlar yardımıyla incelenecektir. Kısaca, bu hücrelerin yüzeyi önce i) bu hücrelere spesifik olan anti-BDCA-2 ve anti- CD123 florokromlu antikorlarla boyanacak, ii) hücreler permiabilize edildikten sonra hücre içi değişik trans...
Çok ince soğurucu katmanlı -Eta-güneş gözelerinin üretimi ve incelenmesi
Güllü, Hüseyin Hasan; Parlak, Mehmet; Hosseını, Arezoo; Erçelebi, Ayşe Çiğdem(2015)
Bu çalışmada, çok ince soğurucu güneş gözeleri uygulamalarında alt tabaka olan ve yüksek gözenekli ve nanoparçacıklı yapıya sahip TiO2 katmanlarının üretimi için farklı TiO2 solüsyonları hazırnlanmıştır. Piyasada yaygın bulunan TiO2 kaynağı ve döndürmeli kaplama (yada saçtırmalı kaplama) tekniği kullanılarak, ITO kaplı cam alttaşlar üzerine nano gözenekli TiO2 katmanları üretilmiştir. İnce soğurucu tabaka olarak kullanılan yüksek gözenekli ve nano kristal yapısındaki TiO2 üzerine saçtırma tekniği kullanılar...
İki ve Dört Çinko(II)-Bisdipikolilamin Kompleksi Taşıyan Porfirin Türevlerine Yönelik Sentetik Çalışmalar
Türkyılmaz, Serhan(2018-12-31)
Bu projenin amacı çinko(II)-bisdipikolilamin kompleksi (Zn2BDPA) temelli bakteriyel hedefleme grupları ile singlet oksijen oluşturan porfirin türevlerini birleştirip hedeflenebilir antibakteriyel fotodinamik terapi ajanları geliştirmektir. Daha önceki çalışmalarımızda 1 adet Zn2BDPA kompleksi taşıyan porfirin türevlerini sentezleme konusunda başarılı olmuştuk. Bu projede amacımız 2 veya 4 adet Zn2BDPA kompleksi taşıyan porfirin türevlerinin sentezlenmesidir. Daha çok sayıda Zn2BDPA kompleksi taşıyan porfiri...
İkili Nadir Toprak Element İyonları Katkılanmış Lantan Ve Gadolinyum Ortoborat Bileşiklerinin Lüminesans Özelliklerinin Araştırılması
Yılmaz, Ayşen; Esentürk, Okan; Abacı, Özde Ceren; Taneroğlu, Oğuzcan(2018)
Projemizde LaBO3 ve GdBO3 bileşikleri ve ikili nadir toprak elementi iyonları katkılı,Ce3+/Dy3+ ve Ce3+/Tb3+ katkılı halleri, mikro dalga yardımlı sentez yöntemi ile, tek örnekhazırlama basamağında ve kısa süreli yüksek sıcaklıkta ısıtma ile başarıyla hazırlanmıştır.Sentez yöntemimiz zaman ve enerji tasarrufu sağlamıştır. Ürettiğimiz örneklerin toz x-ışınlarıdifraksiyonu ile kristal yapı karakterizasyonları ve infra red (kızıl ötesi) spektroskopisi ileanyon gruplarının titreşim modlarının tayinleri yapılmış...
Citation Formats
A. M. Özenbaş, “İki Yüzlü Güneş Hücresi Tasarımı Ve Üretimi.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59231.