Açılış Sunuşu: Kalaycıoğlu-Yalçınkaya

2018-03-30

Suggestions

Açılış Sunuşu: Doğan Tekeli-Sami Sisa
Altan, Tomris Elvan (null; 2019-12-27)
Açılış konuşması
Atakuman, Çiğdem (2020-01-10)
Açılış Sunuşu: Fehmi Doğan-Mehmet Ünal
Altan, Tomris Elvan (2019-10-21)
Çok sayıda konut, eğitim, alışveriş, yönetim yapıları ve imar planları üreten, büyük ölçekli projelere imza atan, bunlara paralel olarak kimi projelerin yapım işlerini de üstlenen, Ankara’nın yapılı çevresini oluşturan çeşitli ve nitelikli yapılar tasarlayan, özellikle sinema yapılarına odaklanarak kentin kültürel hayatında mekânsal açıdan önemli izler bırakan Fehmi Doğan-Mehmet Ünal ikilisinin mimarlık serüvenlerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenecek olan panelde; özel bir önemi hak eden ikiliyi mimarlı...
Açılış Sunuşu: Demirtaş Kamçıl-Rahmi Bediz
Altan, Tomris Elvan (null; 2017-03-31)
Effects of opening trading mechanism and information flow on return volatility: additional evidence from the Istanbul Stock Exchange
Başer, Alper; Danışoğlu, Seza; Department of Business Administration (2009)
In this study, the effects of opening trading mechanism and information flow on return volatility are examined in the Istanbul Stock Exchange. The change in the morning opening mechanism from a continuous auction to a call auction on February 2, 2007 and the extension in afternoon trading hours on September 7, 2007 provide unique opportunities in this respect. First, it is found that the call auction trading mechanism has a decreasing effect on the morning open-to-open interday volatility and morning intrad...
Citation Formats
T. E. Altan, “Açılış Sunuşu: Kalaycıoğlu-Yalçınkaya,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83601.