Açılış Sunuşu: Doğan Tekeli-Sami Sisa

2019-12-27
Ankara’da İz Bırakan Mimarlar XII (27 Aralık 2019)

Suggestions

Açılış Sunuşu: Kalaycıoğlu-Yalçınkaya
Altan, Tomris Elvan (null; 2018-03-30)
Açılış Sunuşu: Fehmi Doğan-Mehmet Ünal
Altan, Tomris Elvan (2019-10-21)
Çok sayıda konut, eğitim, alışveriş, yönetim yapıları ve imar planları üreten, büyük ölçekli projelere imza atan, bunlara paralel olarak kimi projelerin yapım işlerini de üstlenen, Ankara’nın yapılı çevresini oluşturan çeşitli ve nitelikli yapılar tasarlayan, özellikle sinema yapılarına odaklanarak kentin kültürel hayatında mekânsal açıdan önemli izler bırakan Fehmi Doğan-Mehmet Ünal ikilisinin mimarlık serüvenlerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenecek olan panelde; özel bir önemi hak eden ikiliyi mimarlı...
Açılış Sunuşu: Demirtaş Kamçıl-Rahmi Bediz
Altan, Tomris Elvan (null; 2017-03-31)
Açılış konuşması
Atakuman, Çiğdem (2020-01-10)
Açılış Sunuşu: Affan Kırımlı
Altan, Tomris Elvan (null; 2018-12-21)
Citation Formats
T. E. Altan, “Açılış Sunuşu: Doğan Tekeli-Sami Sisa,” presented at the Ankara’da İz Bırakan Mimarlar XII (27 Aralık 2019), 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83163.