Tokat, geleneksel konut dokusunun biçimlenişinde iklimsel tasarım ilkeleri

2019-04-12
Geleneksel konutlar, yerel ve doğal malzeme kullanılarak geleneksel yapım teknikleri ile inşa edilmiş, yüzyıllardır bulundukları topoğrafya ve iklim ile uyumlu, sürdürülebilir çözümler sunmuştur. İklimsel tasarıma dolayısıyla yaz ve kış koşullarına uygun olan geleneksel konutlar enerji kullanımı açısından da tasarruflu ve ekonomik örnekler oluşturmuştur. Bu çalışmada Orta Karadeniz bölgesinde yer alan ve Karadeniz ile İç Anadolu bölgeleri arasında geçiş özelliği taşıyan bir iklime sahip olan Tokat kentinin geleneksel konut dokusu ele alınmıştır. Çalışma kapsamında ele alınan Tokat il merkezindeki Halit Sokak geleneksel dokusunda yerleşme özellikleri, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda incelenmiş ve yerleşim özelliklerinin ilde hâkim olan üç iklimden hangisinin özellikleriyle uyumlu olduğu araştırılmıştır. Kent merkezinin iklimsel ve coğrafi özelliklerinin geleneksel konut yerleşmesinin biçimlenişine olan etkisi arazide yerleşim, bina aralıkları, bina formu ve binaların yönlendirilişi başlıklarında değerlendirilmiş, iklimsel tasarımın enerji açısından sunduğu ekonomik çözümler tartışılmıştır. Çalışma sonucunda Tokat il merkezindeki geleneksel konut dokusundaki yerleşimlerde, üç iklim tipine de ait etkiler görülmekle birlikte ılıman kuru iklim tipinin baskın olduğu tespit edilmiş, ılıman kuru iklim ile yaz ve kış koşullarına yönelik çözümler üretildiği gözlenmiştir.
XI. Uluslararası Sinan Sempozyumu (2019)

Suggestions

Theoretical and practical aspects of compaction grouting
Tuncdemir, Fatih (2007-01-01)
Although not applied in Turkey, compaction grouting has been used widely in many parts of the world and especially in the USA in foundation engineering for reducing the void ratio of soils, relevelling of settled buildings, underpinning of footings and slabs, controlling settlements, and for mitigation of liquefaction potential of the soils in the last 10 to 15 years. In this study, a theoretical approach regarding compaction grouting has been presented, injection parameters and theological properties of th...
Kayseri’nin Cumhuriyet Dönemindeki İlk Kent Düzenlemesi: 1933 Çaylak Planı
Çabuk, Suat (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-12-1)
In the Early Republican Period, as it can be seen in the Kayseri example, central and local governments developed an urban plan and its implementation for Anatolian cities with traditional structure, as part of a transformation project that usually introduced a rigid geometric pattern. Although some development practice had been achieved by municipalities and lieutenant-governorship (Mutasarriflik) even before the Republican Period, they are known to be very limited. These limited development implementation...
The effects of tourism on traditional craftsmanship for the sustainable development of historic environments
Karakul Türk, Özlem (2019-01-01)
Improving the quality of life and creating various economic benefits, conservation of cultural heritage can contribute to sustainable development as a concept having environmental, economic and socio-cultural aspects. Intangible cultural heritage as the chief reason of cultural diversity particularly guarantee sustainable development. In recent years, the increase in the concern about local ways of life, festivities, has motivated the conservation of intangible cultural heritage specifically, and contribute...
DEVELOPMENT OF THE FUNCTIONAL POLYMER COATINGS BY USING A GREEN APPROACH TO MODIFY PROPERTIES OF DIFFERENT SURFACES
Tuna, Melek; Önal, Ahmet Muhtar; Mustafa, Karaman; Department of Polymer Science and Technology (2022-1)
Significant activities have been carried out by the global research community to develop alternative sustainable building materials and energy efficient production methods, that result in more economical and sustainable building material production adhering to the comfort and aesthetic standards needed today. With the improvement of material science, polymer materials display application possibilities credited to their excellent properties compared with the inorganic materials, such as antibacterial, non-f...
Adıyaman'dan Bir Kerpiç Ev
Erdim, M.Murat (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1979)
Anadolu'da yöresel mimari gelenekleri.açısından henüz yeterince araştırılmamış yerleşmelerin bulunduğu bilinen bir gerçektir. Bugüne dek, gözliyebildiğimiz kadarıyla, kültürel değerlerimizin saptama ve belgeleme çalışmaları daha çok toplumsal değişimin hızlandığı kentsel alanlara ve koruma sorunlarının güncel ve popüler duruma ulaştığı yörelere kaymıştır. Ne var kî, yöresel mimari geleneklerinin yeterince tanımlanabilmesi için, geniş kapsamlı tarama ve belgeleme çalışmalarına gereksinme vardır. Nitekim, kır...
Citation Formats
H. Bıyık, “Tokat, geleneksel konut dokusunun biçimlenişinde iklimsel tasarım ilkeleri,” Edirne, Türkiye, 2019, p. 209, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83855.