Salamura sulardaki mineral çökeliminin termodinamik değerlendirimi: Tuz Gölü örnek çalışması

1994-02-06

Suggestions

Effects of brine injection ingredients and parameters on the quality of chicken breast and quail
Ayduğan, Kaan; Yıldız, Fatih; Department of Food Engineering (2002)
Effects of different ingredients, injection levels, and massaging process are investigated upon meat water holding properties by different meat types in meat products processed with brine injection. An experimental process cycle was established to investigate brine injection pro cess. Experimental process constituted brine injection, massaging, maturation, packaging, and cooking steps. Experiments were applied in chicken breast and quail meat. 1%, 2 % sodium- tripolyphospate(STPP) solutions with constant 2%...
Nafta parçalama borularının elektronmetalografi ve sürünme deneyleri kullanılarak geri kalan ömürlerinin belirlenmesi
Tekin, Erdoğan; Orhaner, Feyyaz Önder(1996-01-01)
Nafta parçalama fırınlarının sargı bölümlerinde kullanılan borularda elektronmetalografi yöntemleri ve sabit gerilimli sürünme deneyleri kullanılarak kalan ömür belirlemesi yapıldı. Fe-temelli üstünalaşımdan üretilmiş boruların içyapılan kullanılmamış, uzun süreler kullanılmış durumlarda ve kısa süreli sürünme deneyleri sonrasında tarama elektron mikroskopunda incelendi. Her bir durumda çökelen ikinci evreler elektrolitik olarak çıkarıldı ve hem EDAX hem, de X-ışınları çözümlemesi yöntemleri kullanılarak in...
Design of a new equipment for sesame seed dehulling
Güngör, Uğraş; Esin, Ali; Department of Food Engineering (2004)
In this study, new methods and processing equipments for sesame dehulling were investigated. First, water absorption of sesame seed was studied at 20, 30, and 40°C. The data could be modeled using Peleg equation where it was found that the constant k1 was inversely related to temperature but the effect of temperature on k2 was negligible. In the second phase of the work a lab scale continuous screw conveyor as dehuller and two equipments, (1) fluidized bed dryer and (2) hull separator to function as agitato...
Salvia Türlerindeki Bioaktif Bileşiklerin Araştırılması.
Çoruh, Nursen(2011-12-31)
Kapsam: Aldoz reduktaz enziminin saflaştırılması ve elde edilmesi için gerekli literatür araştırmalarının yapılması ve kesimhanede yeni kesilmiş sığırlardan elde edilecek olan göz örnekleri alınacaktır. Bunun için yaklaşık 2 aylık bir süre ayrılmıştır. Daha sonra 4- 6. aylar içerisinde gerekli olan Salvia türlari ODTÜ Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Musa Doğan'ın ekibi tarafından gerçekleşecektir. 6,7 ve 8. aylarda enzimin elde edilmesine çalışılacaktır. Be elde lens dokuları homogenize edilecek ve enzim san...
Antioxidant and cytotoxic properties of Salvia fruticosa M. and its effects on gene expressions of some CYP450 and antioxidant enzymes in HT-29 cell line
Altay, Ahmet; Bozoğlu, Faruk; Tokuşoğlu, Özlem; Department of Biochemistry (2015)
Salvia genus is a widely cultivated as a perennial herb and used in medicine for various purposes due to its antimicrobial, antioxidant, anticarcinogen and anti-inflammatory properties. In this study, the phenolic composition of water extract of Salvia fruticosa and possible effects of those constituents in cancer related drug metabolizing enzymes are investigated. S. fruticosa extract displayed high Radical Scavenging Activity against DPPH and ABTS radicals and also showed high Fe2+ Chelating Activity . To...
Citation Formats
M. Z. Çamur, “Salamura sulardaki mineral çökeliminin termodinamik değerlendirimi: Tuz Gölü örnek çalışması,” 1994, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83893.