Nafta parçalama borularının elektronmetalografi ve sürünme deneyleri kullanılarak geri kalan ömürlerinin belirlenmesi

1996-01-01
Tekin, Erdoğan
Orhaner, Feyyaz Önder
Nafta parçalama fırınlarının sargı bölümlerinde kullanılan borularda elektronmetalografi yöntemleri ve sabit gerilimli sürünme deneyleri kullanılarak kalan ömür belirlemesi yapıldı. Fe-temelli üstünalaşımdan üretilmiş boruların içyapılan kullanılmamış, uzun süreler kullanılmış durumlarda ve kısa süreli sürünme deneyleri sonrasında tarama elektron mikroskopunda incelendi. Her bir durumda çökelen ikinci evreler elektrolitik olarak çıkarıldı ve hem EDAX hem, de X-ışınları çözümlemesi yöntemleri kullanılarak incelendi. Uzun süreli kullanım sırasında kullanılmamış bora içyapısında görülen $M_7C_3$ ve MC türü karbürlerin $M_{23}C_6$, M6C ve MC türü karbürlere dönüştüğü ve başlangıçta et kalınlığı boyunca düzenli bir dağılım gösteren içyapının uzun süreli kullanım sonrasında düzensizleştiği ve iskeletimsi ötektik karbür yapısının da bozularak kaynaşık karbürlere dönüştüğü görüldü. Kısa süreli sürünme deneyleri sonrasında uzun süreler kullanılmış boru içyapılanna benzer içyapılar elde edildi. 15-70 MPa sabit gerilimlerde ve 850°-1000°C de yapılan sürünme deneyleri sonuçlarına $\theta$ -projeksiyon yöntemi kullanılarak sürünme eğrileri oturtuldu ve sonuçlar ötelendi. Deney sonuçları, malzemenin sürünme davranışının belirgin bir ikincil bölge sürünmesi içermediğini ve sürünme davranışının $\theta$ -projeksiyon yöntemi kullanılarak başarıyla tanımlanabileceğini gösterdi. Anılan bu yöntem kullanılmış boruların kalan ömürlerini belirlemek amacıyla da kullanıldı. Sonuç olarak, yaklaşık 45000 saat kullanılmış boruların kullanım ömürlerinin yansına yakın bir bölümünü tükettiği görüldü.

Suggestions

Grafen Oksit ve Polimer Esaslı Aerojel Üretimi ve Özelliklerinin Belirlenmesi
Bat, Erhan; Doğan, Öznur(2016-12-31)
Grafen ve türevlerinden elde edilen üç boyutlu yapıların elektrod, sensör, katalizör, kompozit malzeme, doku mühendisliği iskelesi, adsorban malzemeler gibi birçok değişik uygulaması mevcuttur. Önerilen projede, boyut kontrollü bir şekilde üretilen grafen oksit üzerine değişik özelliklerde polimerler aşılanarak hibrid yapıda aerojeller üretilecektir. Aşılanan polimerler ile aerojelin organik atık ve ağır metal iyonlarını adsorplama kapasitesinin ençoklaştırılması hedeflenmektedir. Çalışmanın ileride ODTÜ'de...
Grafen – Bakır Lamine Yapılı Isı Dağıtıcı Plaka Geliştirilmesi
Büke, Zarife Göknur; Kayılı, Serkan; Ören, Ersin Emre(2019-01-01)
Günümüz mikroislemci teknolojilerinde, islemci bölgesinde olusan ısıyı, bu alandan uzaklastırmak için bakır gibi yüksek termal iletkenlige sahip ısı dagıtıcı plakalar kullanılmaktadır; ancak bakırın, artan akım kaynaklı ısı yükleri karsısında giderek yetersiz kalması, bu kullanım alanında alternatif malzeme arayısını zorunlu kılmıstır. Bu proje kapsamında, Aselsan?da aktif olarak elektronik kartlarda kullanılmakta olan bakır ısı dagıtıcının yerine; yanal yöndeki ısı iletimi arttırılarak ısı dagıtıcının tüm ...
Polimer ve cam yüzeylerinin elektron spektroskopik yöntemle incelenmesi
Süzer, Şefik; Toppare, Levent Kamil; Çorumluoğlu, Orhan(1995-09-01)
Çeşitli iletken polimerik filimlerin ve cam yüzeylerinin özellikleri AlKa x-ışınları (1486.3 eV) ile KRATOS ES300 elektron spektrometresi kullanılarak araştırıldı. İletken polimerik maddeler olarak elektrokimyasal olarak hazırlanmış polipirol, politiyofen ile bu polimerlerin poliamit ile aşılanmış kompozit filimler! incelendi. Fotoelektron spektrometrik ölçümler neticesinde bu filimlere de pozitif yük taşıyan merkezlerin polimer halkaları üzerinde oluştuğu, dopant olarak kullanılan BF4' anyonunun ise bu yük...
Nanotanecik yapılı titanyumun üretimi ve biyouyumluluğu
Efe, Mert; Ercan, Batur(2017-12-31)
Ortopedik protezlerin vücuttaki kullanım sürelerini artırmak amacı ile titanyumun yüzeyindeki tanecik boyu freze işleminde yapılacak parametre ayarları ile kontrol edilip, nanoboyutta kristal elde edilmesi sağlanacaktır. Elde edilen nanokristal yüzeyli titanyum malzeme, optik mikroskop (mikroyapı), SEM (yüzeyin nanoyapısı), XRD (kristalografik yapı) ve EBSD (yüzeydeki düzlemlerin kristolografik oryantosyonları), goniyometre (ıslanabilirlik) yöntemleri ile karakterize edilecektir. Üretilen nanotanecik yüzey...
Kristal yüzeylerinin taramalı tünelleme mikroskobu ile ultra yüksek vakum koşullarında incelenmesi
Ellialtıoğlu, Recai; Oral, Ahmet(1993-04-01)
Bir ultra yüksek vakum örnek hazırlama ve analiz odası tasarımlandı ve imal edilmek üzere yurt dışına ısmarlandı, ve sonra taramalı tünelleme mikroskobu ve düşü enerjili elektron kırınımı teknikleri yardımıyla ultra yüksek vakum (UHV) koşullarında temiz yarıiletken yüzeylerin incelenmesi için bir sisteme monte edildi. UHV uyumlu STM'nun tasarımı, imali ve testi yapıldı. Bu tasarımda kaba yaklaştırma için piezo kaydırak ile tarama için ayrık elektrotlu piezo tüp kullamhniş olup vakum altında uç ve örnek deği...
Citation Formats
E. Tekin and F. Ö. Orhaner, “Nafta parçalama borularının elektronmetalografi ve sürünme deneyleri kullanılarak geri kalan ömürlerinin belirlenmesi,” 1996. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95591.