Department of Secondary Science and Mathematics Education, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (117)

Has File(s)
No (115)
Yes (2)

Author
Işıksal Bostan, Mine (15)
Çakıroğlu, Jale (14)
Sevinç, Şerife (11)
Yılmaz Tüzün, Özgül (9)
Erbaş, Ayhan Kürşat (8)

Subject
Mathematics (4)
Argumentation (3)
Metacognition (3)
Preservice science teachers (3)
Science education (3)

Date Issued
1998 - 1999 (1)
2000 - 2009 (10)
2010 - 2019 (106)

Item Type
Conference Paper (104)
Poster (1)
Presentation (1)

Recent Submissions

Mathematical practices of teachers in technology-enhanced classrooms: A case of teaching slope concept
Yemen Karpuzcu, Seçil; Işıksal Bostan, Mine (2019-12-18)
While it is obvious that teachers need to have mathematical knowledge under different domains, few studies put forward teaching practices associating them with teacher moves in the background of the mathematical knowledge ...
What do prospective mathematics teachers mean by “definitions can be proved”?
Dilberoğlu, Merve; Çakıroğlu, Erdinç (null; 2019-12-06)
The research reported here is part of an ongoing study3 in which prospective middle school mathematics teachers’ conceptions of definition are investigated through their responses to semistructured interview questions abou...
Opportunities to engage in STEM practices: Technology and design course
Ubuz, Behiye (null; 2019-12-03)
Technology and design courses hold a potential to contribute to the STEM agenda. In this study I seek to explore the nature of STEM education across the courses, particularly examining 7 th grade intended curriculum in Tur...
Introduction to TWG26: Mathematics in the context of STEM education
Ubuz, Behiye; Stephan, Michelle; Capraro, Patrick (null; 2019-12-03)
Investigation Of Warrant Types Of Arguments Of Prospective Teachers In Technology Enriched Environment
Erkek, Özlem; Işıksal Bostan, Mine (2019-09-26)
In recent years, various methods have been put forward for the contribution and dissemination of learningenvironments in which students actively share their thoughts and discuss. One of these methods is argumentationwhich ...
Mothers’ reminiscing styles and preschool children’s memory reports and learning about recycling: a qualitative ecefs program from Turkey
Cengizoğlu, Seçil; Olgan, Refika (null; 2019-09-06)
Pre-service science teachers’ sociosceintific issues teaching practices: the influence of knowledge on the selected issue
Irmak, Meltem; Yılmaz Tüzün, Özgül; Yürük, Nejla (null; 2019-09-04)
Research Trends in Informal Science Learning from 2008 to 2017: A Content Analysis
Tanrısevdi, Mine; Çakıroğlu, Jale (2019-9-02)
Changes in nature of engineering views of 7th grade students with engineering design-based instruction
Aydoğan, Berna; Çakıroğlu, Jale (null; 2019-09-02)
Eliciting Students’ Visual-Spatial Thinking Processes in an Art Studio
Kuş, Mehtap; Çakıroğlu, Erdinç (2019-07-16)
We investigated seventh-grade students’ visual-spatial thinking processes in an art studio in which students were engaged in observing minimalist artists’ artworks and creating their own artworks, as a possible connection...
Öğrencilerin Matematik Öğrenimini Desteklemede Başlat-Keşfet-Tartış Örneği
Özdoğan, Sinem Sözen; Akyüz, Didem (null; 2019-04-28)
Mühendis olmaya adım adım: çocuk evleri örneklemi
Aydın, Ganime; Saka, Mehpare; Çakıroğlu, Jale; Ibiş Ercihan, Ezgi; Ozansak Topcu, Yeşim; Saruhan, Vildan; Özok Bulut, Nefise; Yörükoğlu Özbay, İmran; Korkmaz, Devran (null; 2019-04-12)
Yenilikçi, girişimci, sürdürülebilirlik, yaratıcılık, bilgi toplumu, teknoloji, sosyal medya, dijitalleşme 21. yüzyılın ülkeler arası ekonomik rekabette öne çıkan kavramlardır. Özellikle teknolojik alandaki yeniliklerin ek...
A math teacher’s participation in a classroom design research: teaching of ratio and proportion
Ayan Civak, Rukiye; Işıksal Bostan, Mine; Stephan, Mıchelle (2019-02-10)
The purpose of this study is to explore how a mathematics teacher contributed to a classroom design research and how this contribution promoted student learning and the establishment of students’ mathematical practices of ...
The influence of the context of conditional probability problems on probabilistic thinking: A case study with teacher candidates
Olgun, Beyza; Işıksal Bostan, Mine (null; 2019-02-10)
This study investigates the influence of the context of conditional probability problems on probabilistic thinking processes of mathematics teacher candidates. Data were collected from four mathematics teacher candidates t...
The Perceptions of middle school mathematics preservice teachers about sociomathematical norms
Gülnur, Akın; Akyüz, Didem (null; 2018-12-20)
Sosyomatematiksel normlar, sınıf ortamında farklı, etkili, sofistike kabul edilen matematiksel çözümü anlamayı gerektirir (Cobb ve Yackel, 1996). Bireysel muhakeme ve yorumlama süreçlerinin geliştirilmesi, b...
Akran Liderliğinde Takım Öğrenmesi Modeli İle Eğitim Gören Mühendislik Öğrencilerinin Genel Kimya Başarısının Akran Liderlerin Bazı Özellikleri Açısından İncelenmesi
Eren Şişman, Nuran Ece; Çiğdemoğlu, Ceyhan; Geban, Ömer (2018-10-06)
Akran liderliğinde takım öğrenmesi, ALTÖ, (Peer-led team learning) ABD bağlamında fen-teknoloji-mühendislik ve matematik (FeTeMM) alanlarında yaygın olarak kabul gören ve bu alanlarda universitelerde uzun süreli uygulamala...
Matematik Bölümü ve Matematik Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinin ispat anlayışları
Mavi, Sinan; Sevinç, Şerife (null; 2018-10-06)
Günlük hayatta kişiyi ikna etmek ve doğruluğunu göstermek istediğimiz durumlarda kullandığımız ispat, matematikte birçok rolü ve fonksiyonu olan temel bir konudur. Son zamanlardaki matematik eğitimindeki gelişmeler de ispa...
Prospective Middle School Mathematics Teachers’ Conceptions and Affective Dispositions toward Mathematics
Kandil, Semanur; Işıksal Bostan, Mine (null; 2018-09-30)
Affective issues play an important role in mathematics education (McLeod, 1992). Affective variables such as belief, attitude, and conceptions take attention as a crucial topic in research on mathematics education (McLeod,...
Adaptation and validation of the sustainability consciousness questionnaire for teacher candidates
Güler, Fulden; Şen, Mehmet; Özdemir, Mine; Öztekin, Ceren (2018-09-07)
There are several problems encountered in developing countries such as rapid population growth, deforestation, urbanization and these problems lead to consumption of natural resources (UNESCO, 2006). The term sustainable d...
Examination of middle school science teachers’contextual knowledge and pedagogical content knowledge in density topic
Şen, Mehmet; Öztekin, Ceren (null; 2018-09-07)
Citation Formats