Au(111) yüzeyler üzerinde PFP filmlerin karakterizasyonu

2017-08-10
Danışman, Mehmet Fatih
Yavuz, Adem
Bracco, Gianangelo
Citation Formats
M. F. Danışman, A. Yavuz, and G. Bracco, “Au(111) yüzeyler üzerinde PFP filmlerin karakterizasyonu,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84082.