Au(111) yüzeyler üzerinde alkantiyol filmlerin van der Waals DFT metoduyla incelenmesi

2017-10-12
Mete, Ersen
Yortanlı, Merve
Danışman, Mehmet Fatih
Citation Formats
E. Mete, M. Yortanlı, and M. F. Danışman, “Au(111) yüzeyler üzerinde alkantiyol filmlerin van der Waals DFT metoduyla incelenmesi,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84706.