Kariyer - çok düşük enerji kullanımlı ve enerji kullanımsız kablosuz algılayıcı ağların geliştirilmesi

Download
2010
Akan, Barış Özgür
Son yıllarda kablosuz iletişim ve mikro-elektromekanik sistem (MEMS) teknolojilerindeki olağanüstü hızdaki gelişmeler, düşük maliyetli ve enerji kullanımlı, çok işlevli ve küçük boyutlu kablosuz algılayıcılardan oluşan kablosuz algılayıcı ağların geliştirilmesine olanak sağladı. Rasgele veya belirli bir düzene bağlı olarak konuşlandırılan çok sayıda kablosuz algılayıcı, algıladıkları veriyi kısa mesafeli ve çoklu atlamalı yöntemlerle alıcıya ileterek, ortak bir uygulama hedefine ulaşmak amacıyla kolektif veri aktarımını gerçekleştirir. Hatasız ve güvenilir iletişimin önünde duran ve kablosuz algılayıcı ağlara özel en temel sorunlar, kablosuz algılayıcı düğümlerin çok sınırlı enerji (batarya), işleme ve hafıza kaynaklarına sahip olması ve dolayısıyle kablosuz algılayıcı ağların düşük yaşam süresine sahip olmasıdır. Bu projede kablosuz algılayıcı ağlar için çok düşük enerji kullanımlı ve aynı zamanda enerji kullanımsız pasif veri iletimine bağlı iletişim teknikleri geliştirilmiştir. Bilişsel radyo algılayıcı ağları, pasif kablosuz algılayıcı ağlar, sualtı akustik kablosuz algılayıcı ağlar, kablosuz çoklu ortam algılayıcı ağlar, karbon nanotüp algılayıcı ağlar, kablosuz radar algılayıcı ağlar gibi pek çok gelecek nesil kablosuz algılayıcı ağları için haberleşme teknikleri tasarlanmıştır. Geliştirilen teknikler, yapılan analizler ve elde edilen sonuçlar değişik uluslararası konferans ve dergilerde bilimsel makale ve bildiri olarak yayımlanmıştır. Bu proje kapsamında yapılan çalışmalardan elde edilen pek çok sonuç ilk olarak literatüre kazandırılmıştır. Yapılan araştırmaların sonuçlarından pek çok konferansta eğitim seminerleri, makaleler, kitap bölümleri yayımlanmıştır.

Suggestions

1990'ların antenleri: geleceğin uydu ve karasal iletişim sistemleri için aktif anten dizileri
Birand, Tuncay; Hızal, Altunkan; Günalp, Nilgün; Tosun, Haluk; Büyükdura, Merih; Dural Ünver, Mevlüde Gülbin; Yavuz, Hüseyin; Hayırlıoğlu, Lale; Demir, Şimşek(1993)
Uydu ve/veya karasal iletişim sistemlerinde kullanılmaları öngörülen faz taramalı aktif dizi anten sistemlerinin geliştirilmeleri ve bu anten sistemlerinden yeni uygulama alanlarında yararlanılmasını amaçlayan COST 223 projesi, çalışmaları üye ülkelerin katılımlarıyla gerçekleştirilen üç ayrı çalışma grubunca yürütülmüş ve ilgili çalışmaların koordinasyonu proje süresince çeşitli ülkelerde yapılan proje yönetim kurulu (management committee: MC) toplantıları ile sağlanmıştır. COST 223 projesi çalışma alanlar...
Radyo Frekansı Tanımlama Uygulamaları İçin Inkjet Anten Optimizasyonları
Ergül, Özgür Salih(2018)
1002 programı kapsamında TÜBITAK tarafından desteklenen Radyo Frekansı TanımlamaUygulamaları Için Inkjet Anten Optimizasyonları baslıklı bu projede, son yıllarda artarakkullanılan radyo-frekanslarında tanımlama (RFID) sistemleri için özgu?n ve etkin antenlerintasarlanması amaçlanmıs. Özellikle ucuz inkjet baskı yöntemine uygun olarak tasarlananRFID antenlerinin benzetim ve tasarımları, proje kapsamında gelistirilen ve sonlu yapılarınanalizlerini saglayan bir integral denklemi yönteminin genetik algoritmalar...
X-bant Radar Uygulamaları için GaN Tabanda Alıcı/Verici Tümleşik Devreleri
Aydın Çivi, Hatice Özlem(2018)
GaN teknolojisiyle, X-bant radar alıcı/verici devre modüllerinde kullanılabilecek güçyükselteci, düsük gürültülü yükselteç, tek kutup çift atım RF anahtar ve vektör modülatörgelistirilmistir. Tasarlanan devreler 0.25 ?m Power GaN/SiC HEMT üretim süreci ile WINSemiconductor firmasında üretilmistir. Güç yükseltecinde 25W üzeri güç çıkısı, düsükgürültülü yükselteçte 20dB'den fazla kazanç, 2dBnin altında gürültü figürü elde edilmistir.Anahtarın araya girme kaybı 0.8 dB, izolasyonu 50 dB'dir. Ölçüm sonuçları, ge...
Analysis of the radiation from aparture/printed antennas in the presence of periodic structures through numerical and asymptotic techniques
Manara, Giuliano; Aydın Çivi, Hatice Özlem; Nepa, Paolo; Çetin, Ramazan(2010)
Proje kapsamında, yakınında saçıcıların bulunduğu elektriksel olarak büyük anten dizilerinin ışıma/saçınma problemini etkin bir şekilde analiz etmek için bir yöntem geliştirmek üzere çalışmalar yapılmıştır. Bu yöntem elektriksel olarak büyük dizilerin asimptotik ışın alan gösterimine ve dizi akımlarının Ayrık Fourier Dönüşüm ifadelerine dayanmaktadır. Gerçekçi anten dizilerinin üzerindeki akım dağılımının Ayrık Fourier Dönüşümünün, dizinin yakınında saçınmaya yol açabilecek nesneler olduğu durumda bile, bel...
Bazı çok ölçekli yaklaşımlarla görüntü süzme ve bölütleme
Leblebicioğlu, Kemal M.(2000)
Bu çalışma çok ölçekli yaklaşımlar diye adlandırılabilecek oldukça geniş bir görüntü işleme yöntem grubuna dahil olan bazı metotlar için en azından aydınlatıcı yaklaşımlar bulmak ve bu yöntemlerin uygulamasında karşılaşılan sorunların bir kısmının ne olduğunu anlamak ve mümkünse çözebilmek için planlanmıştır. Ek olarak (en az genel çalışmalar kadar önemli tutularak) bazı tıbbi problemlerin çözümünde geliştirilmesi düşünülen yöntemler kısmen veya tamamen kullanılabilecektir. Üzerinde çalışılan yaklaşımlar ak...
Citation Formats
B. Ö. Akan, “Kariyer - çok düşük enerji kullanımlı ve enerji kullanımsız kablosuz algılayıcı ağların geliştirilmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T1RjNU16TT0.