Duygu durum ve iş performansı: İş tatmininin aracı rolü

2004-09-11

Suggestions

Duygu düzenleme becerisi bağlamında temel kişilik özellikleri ve kişilik bozuklukları
Gençöz, Tülin (Türkiye Klinikleri, 2020-12-01)
Duygu düzenleme, psikopatolojinin ortaya çıkmasında tanılararası ortak bir değişken olarak önerilmektedir. Duygu düzenlemenin kişilik özelliklerini ve kişilik bozukluklarını yordayıcı gücü görgül destek almıştır. Mevcut derlemenin amacı, duygu düzenlemenin temel kişilik özellikleri ve kişilik bozuklukları üzerindeki kritik rolünü incelemektir. Gözden geçirilen alan yazın, bağlanma organizasyonun duygu düzenleme kapasitesini ve kişilik örgütlenmesini şekillendirmedeki önemini ve bu ilişkide mentalizasyon yet...
Duygu düzenleme becerisi bağlamında temel kişilik özellikleri ve kişilik bozuklukları
KAHYA, YASEMİN; Gençöz, Tülin (Türkiye Klinikleri, 2020-01-01)
Emotion regulation intervention for complex developmental trauma: working with highly traumatized youth
Pur, İpek Güzide; Gençöz, Faruk; Bademci, Havva Özden; Department of Psychology (2015)
The first aim of this study was to explore the emotion regulation component of complex trauma in boys who live in residential care and have lived and/or worked on the street. The second aim of this study was to propose an “emotion regulation intervention model” for boys who have lived and/or worked on the street, and boys who are under risk of living and/or working on the street. As the issue is deeply sensitive, and there is lacking literature on this issue, grounded theory approach was taken for research....
The relationship between difficulties in emotion regulation and health-risk behaviors: the mediator role of perceived social support
Demir, Berka; Hatipoğlu Sümer, Zeynep,; Department of Educational Sciences (2019)
The purpose of the present study was to examine the mediator role of perceived social support in the relationship between difficulties in emotion regulation and health-risk behaviors (alcohol use, smoking, suicide tendency, and substance use). The sample of the study consisted of 619 college students from different universities located in Central and South Anatolia. The data were gathered via four scales: Demographic Information Form, Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS), Multidimensional Scale o...
Duygu Düzenleme ve Koronavirüs Kaygısı: Algılanan Sosyal Desteğin Aracı Rolü
Erden, Nazif Kutay; Sarı Arasıl, Ayşe Berna (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
COVID-19 virüsü tüm dünyayı hızla etkisi altına almıştır. Dünya çapında çeşitli karantinalar uygulanmış, insanların zorunlu durumlar haricinde evlerinden çıkmamaları, maske ve mesafe kavramlarına dikkat etmeleri için kesin kurallar konulmuştur. Alışılagelmiş davranış dinamiklerinin dışına çıkmak zorunda kalan bireylerde çeşitli duygu ve davranış değişiklikleri görülebilir. Dolayısıyla COVID-19 küresel salgını yalnızca fiziksel iyi oluş için değil mental iyi oluş için de bir risk faktörü oluşturabilir. Salgı...
Citation Formats
B. Öz, “Duygu durum ve iş performansı: İş tatmininin aracı rolü,” 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84159.