Duygu düzenleme becerisi bağlamında temel kişilik özellikleri ve kişilik bozuklukları

2020-12-01
Duygu düzenleme, psikopatolojinin ortaya çıkmasında tanılararası ortak bir değişken olarak önerilmektedir. Duygu düzenlemenin kişilik özelliklerini ve kişilik bozukluklarını yordayıcı gücü görgül destek almıştır. Mevcut derlemenin amacı, duygu düzenlemenin temel kişilik özellikleri ve kişilik bozuklukları üzerindeki kritik rolünü incelemektir. Gözden geçirilen alan yazın, bağlanma organizasyonun duygu düzenleme kapasitesini ve kişilik örgütlenmesini şekillendirmedeki önemini ve bu ilişkide mentalizasyon yeteneğinin kritik bir rol oynadığını vurgulamaktadır. Nevrotisizm ve içedönük kişilik boyutlarında kuvvetli özellikler gösteren bireyler ile deneyime açık, uyumlu ve özdisiplinli olma boyutlarında zayıf özellikler gösteren bireylerin duygu düzenleme güçlüklerine veya işlevsiz duygu düzenleme stratejilerine yatkınlaşabileceği görülmektedir. Çalışmalar, A ve C küme kişilik bozukluklarının genel olarak duyguların aşırı kontrolüyle, B kümenin duyguların yetersiz kontrolüyle karakterize edilebileceğine işaret etmektedir. İlgili alan yazında, çalışmaların B kümeye, özellikle borderline kişilik bozukluğuna ağırlık verdiği, A ve C kümeye odaklanan çalışmaların kısıtlı kaldığı görülmektedir. Bu nedenle geniş kapsamlı çalışmaların bu alana olan hâkimiyette önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Suggestions

Cognitive aspects of personality disorders: influences of basic personality traits, cognitive emotion regulation, and interpersonal problems
Akyunus İnce, Miray; Gençöz, Tülin; Department of Psychology (2012)
The purpose of the study was to examine the influences of basic personality traits, cognitive emotion regulation and interpersonal problems on the cognitive aspects of personality disorders. 1298 adult participants (411 males and 887 females) between the ages of 18 and 68 (M = 26.85, sd = 7.95) participated in the study. In the first part of the study, Inventory of Interpersonal Problems was adapted to Turkish, and psychometric properties of the adapted inventory as well as Cognitive Emotion Regulation Ques...
Personality disorders in relation to early childhood experiences, rejection sensitivity, and emotion regulation processes
Sarısoy, Gizem; Gençöz, Tülin; Department of Psychology (2017)
The aim of the current study was to investigate the associations among perceived parental rearing attitudes, rejection sensitivity, emotion regulation (i.e., intrapersonal emotion regulation & interpersonal emotion regulation), and personality disorder symptomatology. Since there was no Turkish version of Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire (IERQ), the aim of the study 1 was to adapt IERQ into Turkish. Therefore, in study 1 psychometric properties of IERQ were explored. Results revealed good reli...
Emotional aspects of psychological symptoms: the roles of parenting attitudes and emotion dysregulation
Safrancı, Başak; Gençöz, Faruk; Department of Psychology (2015)
The current study aimed to explore an integrative model of emotions in psychological symptoms. In order to achieve this model, the primary purpose of the study was to examine the influences of perceived parenting styles and emotional experiences on emotion dysregulation and psychological problems. The second aim was to investigate the moderator roles of emotion regulation strategies in the relationship between emotional experiences and these psychological problems. Based on these objectives, the present stu...
Kişilik Bozukluğu İnanışlarının Kişilerarası Döngüsel Model Üzerindeki Temsili Representations of Personality Disorders Beliefs on Interpersonal Circumplex Model
Akyunus, Miray; Gençöz, Tülin (2016-01-01)
Literatürde yaygın olarak kabul gören Bilişsel Kuram ve Kişilerarası Döngüsel Model kişilik bozukluklarının bilişsel ve kişilerarası örüntülerini açıklamaktadır. Bu araştırma çerçevesinde, bilişsel kuramın betimlediği kişilik inanışlarının kişilerarası döngüsel düzlem üzerindeki yerleşiminin incelenmesi ve iki modelin entegrasyonunun sağlanması amaçlanmıştır. Toplum örneklemiyle yürütülen araştırmada, psikiyatrik tedavi görmekte ve psikotropik ilaç kullanmakta olan bireylerin dışlanması ile, istatistiksel ç...
Parental acceptance-rejection/control and sypmtoms of psychopathology : mediator roles of personality characteristics
Yakın, Duygu; Gençöz, Tülin; Department of Psychology (2011)
The purpose of the present study was to examine the relationships between parental acceptance-rejection/control, personality constructs and symptoms of psychopathology. In this regard, 801 university students (440 females and 361 males) between the ages of 18 and 47 (M = 21.85, SD = 2.59) participated in the present study. The data of the study were collected by a package of questionnaires consisting of Demographic Information Sheet, Mother Form of Parental Acceptance-Rejection/ Control Questionnaire, Fathe...
Citation Formats
T. Gençöz, Duygu düzenleme becerisi bağlamında temel kişilik özellikleri ve kişilik bozuklukları. 2020, p. 79.