Duygu Düzenleme ve Koronavirüs Kaygısı: Algılanan Sosyal Desteğin Aracı Rolü

2022-6
Erden, Nazif Kutay
Sarı Arasıl, Ayşe Berna
COVID-19 virüsü tüm dünyayı hızla etkisi altına almıştır. Dünya çapında çeşitli karantinalar uygulanmış, insanların zorunlu durumlar haricinde evlerinden çıkmamaları, maske ve mesafe kavramlarına dikkat etmeleri için kesin kurallar konulmuştur. Alışılagelmiş davranış dinamiklerinin dışına çıkmak zorunda kalan bireylerde çeşitli duygu ve davranış değişiklikleri görülebilir. Dolayısıyla COVID-19 küresel salgını yalnızca fiziksel iyi oluş için değil mental iyi oluş için de bir risk faktörü oluşturabilir. Salgın sürecinde çeşitli beklenmedik durumlarla karşılaşan veya pandeminin seyrini basından takip eden birçok kişinin koronavirüs kaygısı yaşadıkları gözlemlenmiştir. Duygu düzenleme becerilerinin genel kaygı hususunda olduğu gibi koronavirüs kaygısı için de koruyucu bir faktör olabileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede duygu düzenleme konusunda yaşanılan sıkıntılar da yüksek koronavirüs kaygısı ile ilişkilendirilebilir. Bununla birlikte COVID-19 salgınının yayılmasına karşı alınması gereken önlemler sebebiyle tecrübe edilen sosyal izolasyon, mental iyi oluş için önem teşkil eden algılanan sosyal desteği azaltma potansiyeline de sahiptir. Algılanan sosyal destek ise duygu düzenleme ve kaygı ile olan yakın ilişkisi sebebiyle bu iki değişken arasında aracı rol oynayan faktörlerden biri olarak karşımıza çıkabilir. Bu çalışmada duygu düzenleme ve koronavirüs kaygısı arasındaki ilişkide algılanan sosyal desteğin aracı rolü incelenmiştir. Bu amaçla 282 gönüllü yetişkin çevrimiçi ortamda duygu düzenleme, koronavirüs kaygısı ve algılanan sosyal destek ölçeklerini doldurmuşlardır. Bulgulara göre duygu düzenlemede güçlükler (alt boyutları da dahil olmak üzere) ile koronavirüs kaygısı arasında pozitif bir ilişki vardır ve algılanan sosyal destek bu ilişkiye aracılık etmektedir. Ancak koronavirüs kaygısı-duygu düzenlemede güçlükler ilişkisi algılanan sosyal desteğin yüksek olduğu durumlarda daha güçlü olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuçlar var olan literatür çerçevesinde tartışılmıştır.

Suggestions

Grief During the Pandemic: The Experiences of Individuals Unable to Fulfill Their Religious and Cultural Rituals
Demir, Eylül Ceren; Bilik, Munevver; Ucurum, Sultan; Erten, Irem; Can, Demet (2022-01-01)
The COVID-19 pandemic has led to many deaths worldwide. Various restrictions and quarantines have been declared to control the number of deaths from the pandemic. Individuals have faced many changes in their daily and social lives due to these restrictions and quarantines. They have also been unable to fulfill their religious and cultural rituals following the experienced losses. The literature has discussed how performing religious and cultural rituals after a loss positively affects the mourning process. ...
Relating Dynamic Test Capacity, Digital Tracking of Countries and COVID-19 Performance: A Cross-Country Study
Özen, İlhan Can; Tuncay Alpanda, Berna (Peter Lang Publishing, Inc., 2022-10-01)
The coronavirus pandemic (COVID-19) has killed more than a million people in the world since its emergence in late 2019. There have been significant differences in public policies, particularly policies to diagnose COVID-19, between countries. Until vaccines are made available across countries, there were a few preventive policies for understanding the routes and timings of the pandemic transmission; contact tracing, quarantine, and physical distancing. In this paper, we examine the sources of streng...
Socio-cultural Correlates of the COVID-19 Outcomes
Lajunen, Timo; Gaygısız Lajunen, Esma; GAYGISIZ, ÜMMÜGÜLSÜM (2022-08-01)
While basically all countries have been hit by the COVID-19 pandemic, the impact has varied in large degrees among countries. In the present study, national differences in six COVID-19 indicators (COVID-19 deaths per capita, excess mortality, change in GDP per capita, vaccination rate, stringency index, and overall impact of the pandemic) were studied in relation to socio-economic and Hofstede's cultural dimensions by using the latest data available. The results differed to some degree from the studies cond...
COVID-19 forecasting using shifted Gaussian Mixture Model with similarity-based estimation
Külah, Emre; Çetinkaya, Yusuf Mucahit; Özer, Arif Görkem; Alemdar, HANDE (2022-10-01)
The COVID-19 pandemic has caused a pronounced disturbance in the social environments and economies of many countries worldwide. Credible forecasting methods to predict the pandemic’s progress can allow countries to control the disease’s spread and decrease the number of severe cases. This study presents a novel approach, called the Shifted Gaussian Mixture Model with Similarity-based Estimation (SGSE), that forecasts the future of a specific country’s daily new case values by examining similar behavior in o...
Risk Communication and Social Media: COVID-19 Pandemic Planning and Response in Turkey
Tosyalı, Hikmet; Tosyalı, Ahmet Furkan (IGI Global, 2021-04-01)
The new form of coronavirus disease (COVID-19) was declared a global pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020. Then, the citizens were required to stay in their homes. In this process, social media has become the users’ window to the global village. With the prolongation of the isolation process, the use and importance of these platforms in communication, entertainment, socialization, and access to instant information about the pandemic have increased. People and institutions responsible ...
Citation Formats
N. K. Erden and A. B. Sarı Arasıl, “Duygu Düzenleme ve Koronavirüs Kaygısı: Algılanan Sosyal Desteğin Aracı Rolü,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 424–442, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/70734/1065638.