Krizden Kaçış, Krize Kaçış: Türkiye’de Kamu Yönetimi Reformu

2004-10-01

Suggestions

Krizden Kaçış, Krize Kaçış: Türkiye’nin Derinleşen Çevre Krizi
Balaban, Osman (2019-09-01)
Kriz, Kriz Tepkileri ve Kriz Danışmanlığı
Demirli Yıldız, Aylin; Sevil Gülen, Özden; Erdur Baker, Özgür (Pegem Akademi, 2017-01-01)
Kriz, Kriz Tepkileri ve Kriz Danışmanlığı
Demirli Yıldız, Aylin; Sevil Gülen, Özden; Erdur Baker, Özgür (Pegem Akademi Yayıncılık, 2016-01-01)
Kriz, Devlet ve Neoliberalism: Latin Amerika’xxdan Gözlemler
Topal Yılmaz, Aylin (2019-01-01)
Ekonomik kriz ve sağlık turizmi: Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi neden kuruldu?
Somel, Ali (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-12)
Ekonomik krizlerin ilk etkisini hissettirdiği alanlardan biri sağlık hizmetleridir. Temmuz 2018’de yasamayla Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) kuruldu. Son yıllarda krizlerle birlikte sağlık turizmi bir “fırsat” olarak görülmeye başlanmıştı. Sağlık turizmini geliştirmek, Türkiye’de ekonomik krize yol açan sorunlardan süreğen cari işlemler açığını azaltmak için döviz gelirlerini artırma amacı taşımaktadır. Öte yandan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın devamı olan kamu-özel işbirliğine dayalı ş...
Citation Formats
O. Balaban, “Krizden Kaçış, Krize Kaçış: Türkiye’de Kamu Yönetimi Reformu,” Çağdaş Yerel Yönetimler, pp. 5–17, 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84420.