Bireycilik ve zaman duyarliliği çeşitliliğinin grup içi çatişmaya etkileri

2015-04-01
Mete, İpek
Acar, Feride Pınar
ODTÜ Gelişim Dergisi

Suggestions

Bireycilik ve zaman duyarlılığı çeşitliliğinin grup içi çatışmaya etkileri
Mete, İpek; Acar, Feride Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-4)
Bir grubun üyelerinin ortak bir özellik bakımından farklılıklarının dağılımı olarak tanımlanan grup çeşitliliği grup süreçlerinin ve etkinliğinin önemli bir belirleyicisidir. Bu çalışmada grupların zaman duyarlılığı kişilik özelliği ile bireycilik değeri bakımından çeşitliliğinin duygusal ve görevsel çatışmaya ilişkisi ve bu ilişkinin grubun birlikte olduğu süreden nasıl etkilendiği incelenmiştir. Benzerlik-çekim yaklaşımı (Byrne, 1971) çerçevesinde geliştirilen hipotezler, 49 takımın katıldığı bir ank...
Milliyetçiliğin Politik Psikolojisi
İslambay, Demet; Cingöz Ulu, Banu (Nobel Yayıncılık, 2016-01-01)
Gendering the individual and the population : patriarchal production of gendered subjectivities in political thought in early Republican Turkey
Yeğenoğlu, Metin; Ecevit, Mehmet Cihan; Department of Gender and Women's Studies (2006)
The main aim in this study is to understand how gendered subjectivities are constructed in political thought in early republican Turkey. In this respect, problematizations on gender, the main themes utilized in these problematizations and the operation of patriarchy in these intellectual activities are analyzed in the study. In doing so, the texts published in eight journals between 1929-1946 are examined employing a post-structuralist feminist theoretical framework, to which clarifications are proposed dra...
Nationalism and the ‘inter-national’: a critical survey of internalist thinking within theories of nationalism
Özeniş, Çağdaş; Yalvaç, Faruk; Department of International Relations (2015)
This thesis aims to critically survey the role of the “international” in theories of nationalism. It will be argued that even though a great majority of theories of nationalism have emphasized the causality between international factors and social dynamics, these two domains still remain as analytically distinct categories within their theoretical frameworks. This in turn serves the reproduction of the internalist thinking which prevails within social sciences, through the dichotomization of internal (socio...
Individual and community, public and private: the case of a 17th-century Istanbulite dervish and his diary
Yakar, Gülşen; Tülüveli, Güçlü; Department of History (2019)
This thesis is an attentive reading of the earliest known diary written in the Ottoman Turkish and referred as Sohbetnâme in the secondary literature. Authored by an Istanbulite Halveti-Sünbüli dervish, Seyyid Hasan , and kept between the years 1661-1665, the diary provides an unmatched insight into the daily life of the author and lives of his close-knit social milieu of family and companions. The framework of this thesis is inspired by the existing tensions that literature on ego-documents and discussions...
Citation Formats
İ. Mete and F. P. Acar, “Bireycilik ve zaman duyarliliği çeşitliliğinin grup içi çatişmaya etkileri,” ODTÜ Gelişim Dergisi, pp. 29–54, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84594.