Bireycilik ve zaman duyarlılığı çeşitliliğinin grup içi çatışmaya etkileri

2015-4
Mete, İpek
Acar, Feride Pınar
Bir grubun üyelerinin ortak bir özellik bakımından farklılıklarının dağılımı olarak tanımlanan grup çeşitliliği grup süreçlerinin ve etkinliğinin önemli bir belirleyicisidir. Bu çalışmada grupların zaman duyarlılığı kişilik özelliği ile bireycilik değeri bakımından çeşitliliğinin duygusal ve görevsel çatışmaya ilişkisi ve bu ilişkinin grubun birlikte olduğu süreden nasıl etkilendiği incelenmiştir. Benzerlik-çekim yaklaşımı (Byrne, 1971) çerçevesinde geliştirilen hipotezler, 49 takımın katıldığı bir anket çalışması ile test edilmiştir. Sonuçlar, bireycilik değeri çeşitliliğinin duygusal çatışmayı tetiklediğini ve grubun birlikte çalıştığı sürenin uzunluğunun bu ilişkiyi zayıflattığını göstermiştir.

Suggestions

Lineer Grupların direkt limiti şeklindeki Lokal sonlu gruplarda merkezleyenler
Kuzucuoğlu, Mahmut; Bostan, Sezen(2017-12-31)
Lineer grupların birbirleri içine köşegen olarak gömülmesiyle elde edilen lokal sonlu gruplar, limit grupları olarak elde edilen gruplar içinde özel bir önem taşımaktadır. Bu yöntemle sayılamaz sonsuzlukta birbirleri ile eş yapılı olmayan basit grup üretilmektedir. Projede bu grupların Steinetz sayıları kullanılarak sınıflandırılması problemi ve sonlu altgruplarının merkezleyenlerinin yapıları incelenecektir.
The impact of extending non-compulsory schooling on schooling and employment outcomes of youth
Karabilgin, Ali Gökhan; Dayıoğlu Tayfur, Meltem; Department of Economics (2020-10-14)
This study examines the impact of an increase in the duration of non-compulsory upper secondary education from three to four years on the schooling and employment outcomes of youth. We use micro-data from various rounds of Household Labor Force Surveys of Turkey and a Difference-in-Difference design where we exploit the variation across birth cohorts in policy exposure for identification. Our first analysis involves looking at how school enrollment of 15-18-year-olds changes as a result of the policy....
Simetrik grupların kati köşegen tipteki gömmeleriyle elde edilen homojen simetrik grupların otomorfizma grupları içindeki elemanların merkezleyenleri
Kuzucuoğlu, Mahmut; Bostan, Sezen(2016-12-31)
Bu projede, homojen simetrik grupların içsel olmayan otomorfizmalarında elemanların sabit nokta altgruplarının yapısı bulunup onların sınıflandırılması yapılacaktır. İçsel olan otomorfizmalarda bu sınıflandırma daha önce yapılmıştır ve bu proje sonunda tüm otomorfizma grubu için elemanların sabit nokta altgruplarının sınıflandırılması tamamlanmış olacaktır. Daha sonra otomorfizma grubunda sonlu altgruplarının sabit nokta altgruplarının yapısı bulunacaktır.
Examining autobiographical memory characteristics through relationship stories: the role of gender and memory type
Kara, Demet; Şahin Acar, Başak; Bauer, Patricia J.; Department of Psychology (2021-2-09)
Autobiographical memories have often been investigated in self context whereas other-related memories are important components of self-in-relation to others. This study explored young adults’ personally significant and relationship memories. Forty-six young adults from Turkey and 31 young adults from the USA, aged 18-25, participated in Study 1A and 1B, respectively. In these two studies, participants narrated about their sibling relationship quality and turning points in their relationships. The major purp...
The dimensions of perfectionism and their relations to helpless explanatory style
Sun Selışık, Zeynep Eda; Aydın, Gül; Department of Educational Sciences (2003)
This study aimed at examining the association between perfectionism and helpless explanatory style as a function of gender in a Turkish university sample. The sample consisted of 331 undergraduate students from 35 departments of Middle East Technical University. Turkish version of Multidimensional Perfectionism Scale (MPS, Oral, 1999) and Depressive Attribution Style Questionnaire (DASQ, Aydin, 1988a) were used to collect data. Factor analysis was employed to the MPS scores to investigate the dimensions of ...
Citation Formats
İ. Mete and F. P. Acar, “Bireycilik ve zaman duyarlılığı çeşitliliğinin grup içi çatışmaya etkileri,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 42, no. 1, pp. 29–58, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/653.