Hide/Show Apps

Bireycilik ve zaman duyarlılığı çeşitliliğinin grup içi çatışmaya etkileri

Bir grubun üyelerinin ortak bir özellik bakımından farklılıklarının dağılımı olarak tanımlanan grup çeşitliliği grup süreçlerinin ve etkinliğinin önemli bir belirleyicisidir. Bu çalışmada grupların zaman duyarlılığı kişilik özelliği ile bireycilik değeri bakımından çeşitliliğinin duygusal ve görevsel çatışmaya ilişkisi ve bu ilişkinin grubun birlikte olduğu süreden nasıl etkilendiği incelenmiştir. Benzerlik-çekim yaklaşımı (Byrne, 1971) çerçevesinde geliştirilen hipotezler, 49 takımın katıldığı bir anket çalışması ile test edilmiştir. Sonuçlar, bireycilik değeri çeşitliliğinin duygusal çatışmayı tetiklediğini ve grubun birlikte çalıştığı sürenin uzunluğunun bu ilişkiyi zayıflattığını göstermiştir.