Sosyal Bilim Araştırmalarında Türkiye’de Veri Etiği Politikası: Sosyal Medya Ortamlarından Veri Toplanması

2017-06-01
Binark, Ferruh Mutlu
Yalçın, Haydar
Karataş, Şule
Çomu, Tuğrul
Son zamanlarda Türkiye’de sosyal bilim araştırmalarında sosyal medya ortamları üzerine yapılan araştırmalarda, özellikle bu ortamlardan kullanıcıların arayüzeydeki içerik üretimleri çeşitli uygulamalarla toplanmakta, veriler çeşitli şekillerde haritalanmakta, nitel veya nicel yöntemlerle analiz edilmektedir. Tüm bu araştırmalarda verinin toplanması ve kullanılmasında bazı etik sorunlar ortaya çıkmaktadır. Sosyal medya ortamlarında araştırma etiği konusu üzerine başta Association of Internet Research’ın, İskandinav ülkelerindeki Etik Kurulları’nın (örneğin Araştırma Etiği için Norveç Ulusal Komitesi) çeşitli çalışma ve önerileri bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında Türkiye’de sosyal bilim araştırmalarında bir veri etiği politikasının olup olmadığı sosyal medya uygulamalarından verinin toplanması konusu özelinde ele alınmaktadır. Sosyal medya ortamlarında veri toplanması ve veri etiği konusunda Türkiye’de konuyla ilgili kurumsal aktörler, konuyla ilgili uzmanlar ve veri haberciliği üzerine sahada somut çalışmalar yapan STK’larla derinlemesine görüşmeler yapılmış, yukarıda belirtilen sorunlar çerçevesinde bu görüşmeler tematik olarak analiz edilmiştir.Bu analiz sonucu, bazı araştırma konuları ve öneriler geliştirilmiştir.
Sosyoloji Divanı

Suggestions

Data Ethics Policy in Social Science Research in Turkey: Gathering Data from Social Media
Karataş, Şule; Binark, Ferruh Mutlu; Yalçın, Haydar; Çomu, Tuğrul (null; 2017-11-30)
In Turkey, recently the researches on social media, which fall into the scope of social science, have been conducted primarily by collecting the content produced by users in the interface. Such content has been mapped in various ways and analyzed qualitatively or quantitavely. In all these researches there comes out some ethical problems while gathering and using data. Association of Internet Research and Ethics Committees in Scandinavian countries (eg. The Norwegian National Research Ethics Committees) hav...
Sosyal Medyada 2011 Genel Seçimleri Nitel Nicel Arayüzey İncelemesi
Bayraktutan, Günseli; Binark, Ferruh Mutlu; Çomu, Tuğrul; Doğu, Burak; İslamoğlu, Gözde; Telli Aydemir, Aslı (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2012-07-01)
Bu çalışma “Sosyal Medya Ortamlarının Siyasal İletişim Uygulamaları Açısından İncelenmesi: Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Facebook ve Twitter’ın Siyasi Parti ve Liderler Tarafından Kullanılması” adlı TÜBİTAK destekli (Kasım 2011-Kasım 2012) araştırma projesi kapsamında kullanılan nicel ve nitel arayüzey incelemesi üzerine metodolojik bir değerlendirme içermektedir. Araştırma projesinde Web 2.0’ın demokratik katılım kaynaklı yurttaşlık kültürünün gelişmesine katkıda bulunduğu varsayımdan hareketle, sosya...
Utilization of social networking websites in education: a case of facebook
Tınmaz, Hasan; Çağıltay, Kürşat; Department of Computer Education and Instructional Technology (2011)
The aim of this study is to seek fundamental uses and gratifications of a social networking website, Facebook as a case, and the possible advantages and the challenges of utilization of Facebook for instructional activities. The research study encompassed four main steps; the analysis of uses & gratifications of Facebook, the analysis of Facebook utilization possibilities for instruction, the interviewing for two preceding steps, and the realization and analysis of a course on Facebook. In the study both qu...
Assessing impacts of the European framework programme on Turkish participants: a case study on FP6 IST priorty
Metin, Hüseyin; Çilingir, Canan; Erdil, Erkan; Department of Industrial Engineering (2010)
This thesis aims to assess impacts of European Framework Programme for Research and Technological Development (FP) on Turkish participants, focusing on Sixth Framework Programme (FP6) Information Society Technologies (IST) priority. A two-sided approach was employed while assessing impacts. First, DELPHI method was used to quantify and prioritise expectations of the decision makers in key stakeholders; second, a survey was designed to measure additionalities and the level of achievements of program particip...
Press ethics and practice of journalism in Turkey: “A case study on Turkish journalists' self evaluation of their codes of practice”
Köylü, Hilal; Kaya, Ahmet Raşit; Department of Political Science and Public Administration (2006)
This thesis examines the practice of the profession of journalism in Turkey and whether the fundamental ethical codes and standards of journalism are being honored in the contemporary market-driven media sector. While media owners have consistently used the press as an instrument in the furtherance of their interests, this problem has been aggravated by the recent concentration in media ownership. The perception of readers as ‘consumers’ has put a premium on entertainment and sensationalism while jeopardizi...
Citation Formats
F. M. Binark, H. Yalçın, Ş. Karataş, and T. Çomu, “Sosyal Bilim Araştırmalarında Türkiye’de Veri Etiği Politikası: Sosyal Medya Ortamlarından Veri Toplanması,” Sosyoloji Divanı, pp. 101–127, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71478.