KÖMÜR YAKITLI, DÖNER HAREKETLİ IZGARALI BUHAR KAZANI TEKNİK UYGUNLUK İNCELEME ve DEĞERLENDİRME

2019-06-01

Suggestions

A Study on coal combustion: experiments and modelling
Özer, Burak; Kazanç Özerinç, Feyza; Department of Mechanical Engineering (2019)
Coal combustion involves multi-scale, multi-phase and multi-component aspects, in a process where both transport phenomena and reaction kinetics must be considered. The aim of the work is to investigate how the lignite characteristics and origin affect the combustion kinetics at different heating rates. Three Turkish lignites from different regions (Soma lignite, Tunçbilek lignite, Afşin-Elbistan lignite) and one German lignite (Rhenish lignite) were used. Combustion characteristics of these lignites are in...
Production of coal crusher hammer heads by bi-metal casting
Kırma, Turgut; Selçuk, Ekrem; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2008)
In this study, by considering different mechanical properties such as wear resistance and toughness of two different metal alloys in design and production stages, bi-metal casting technique was used for producing composite material which will be a solution for the cracking and wear problem in coal crushing hammer heads. The failure analysis of the classical hammer heads which are made from Hadfield steels (austenitic steel) showed that there are crack formations through austenitic grains and also the phase ...
Kömür gazındaki kükürtlü hidrojen gazının giderilmesi için yeni bir sorbent geliştirilmesi
Atımtay, Aysel(1999-06-01)
Bu çalışmada, stabilize edilmiş silika taşıyıcı malzeme üzerine çinko, demir ve vanadyum it çözeltilerinin emdirilmesiyle Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim Sistemlerinde sıcak desülfurizasyonu amacıyla kullanılmak üzere bir sorbent geliştirilmiştir. Aynı zamanda vanadyum eklenmesinin sonuçlarını daha iyi analiz edebilmek amacıyla sadece çinko ve demir oksit yüklenerek çinko ferrit sorbentleri hazırlanmıştır. Hazırlanan sorbentler kimyasal ve fiziksel analizlere tabi tutulmuştur. Daha sonra $H_2S, N_2 ve H_...
Investigation of workplace accidents in coal and mineral processing plants: unsafe acts, safety culture and safety leadership
Pekpak Fındıkçıoğlu, Esin; Atalay, Mustafa Ümit; Özkan, Türker; Department of Mining Engineering (2018)
This study aimed at investigating the safety culture, leadership and unsafe acts in coal and mineral processing plants. Safety culture and unsafe act questionnaires specific to the plants in Turkey were developed by literature survey, semi-structured interviews with workers and by receiving the opinions of field professionals. Generated unsafe behavior questionnaire and safety leadership questionnaire translated from a study in literature were applied to 234 plant workers while safety culture questionnaire ...
Kömür gazındaki kükürtlü hidrojen gazının yüksek sıcaklıklarda ve rejenere edilebilen sorbentle temizlenmesi
Atımtay, Aysel; Aksoy, Ayşegül(1994)
Bu çalışmada çinko ferrit Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim Sistemindeki akışkan-yataklı sıcak gaz desülfürizasyon ünitesinde kömür gazından kükürtlü hidrojenin uzaklaştırılması amacıyla kullanılmak üzere yapısal kararlılığının arttırılması için zeolit üzerine yüklenmiştir. Desteklenmiş çinko ferrit üzerinde sülfidasyon ve rejenerasyon reaksiyonlarının kinetik çalışması Termogravimetrik Analiz Cihazı'na (TGA) benzeyen bir sistem ile yürütülmüştür. Ayrıca, testler karşılaştırma yapmak amacıyla desteklenmiş ...
Citation Formats
Ö. Bayer, “KÖMÜR YAKITLI, DÖNER HAREKETLİ IZGARALI BUHAR KAZANI TEKNİK UYGUNLUK İNCELEME ve DEĞERLENDİRME,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84761.