Ortak Mutfaklarda Sağlıklı Beslenme Alışkanlıklarını Destekleyen Esnek ve Uyarlanabilir Pişirme Platformu için Sürdürülebilir Tasarım Çözümleri Bahar 2020

2020-07-01

Suggestions

Ortak Girişimlerde Kritik Başarı Faktörleri
Birgönül, Mustafa Talat; Dikmen Toker, İrem (null; 2002-09-27)
Joint Virtual Machine Embedding and Wireless Data Center Topology Management
Bütün, Beyza; Onur, Ertan; Department of Computer Engineering (2022-5-10)
With emerging technologies such as the Internet of Things and 5G, generated data grows enormously. Hence, Data Center Networks (DCNs) have an important duty to store and process a significant amount of data, which makes them a critical component of the network. To meet the massive amount of traffic demands, wired DCNs need to deploy large numbers of servers and power-hungry switches, and huge lengths of wires. An enormous increase in the usage of cables causes high cabling complexity and cost while deployin...
Ortak Deneyim Araştırmalarında Deneyim Kodlama Yönteminin Kullanımı
Ekmekçioğlu, Deniz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Deneyim kodlama yöntemi, çalışma çerçevesinde sistem paydaşlarının ortak deneyimlerinin tasarım süreçlerinde tasarım referansları olarak kullanılabilmesi için önerilmektedir. Bu yöntem, toplum ölçekli tasarım yaklaşımları ve karmaşık sosyal ilişkilerin bulunduğu sistemler üzerinde yapılacak deneyim araştırmaları için kurgulanmıştır. Yapılan çalışmada, ortak deneyim araştırması ve deneyim kodlama önerisi kendini örgütleyen sistemler üzerinden ele alınmıştır. Bu çerçevede, İstanbul kamusal ulaşım sisteminde m...
Parallel flow shop schedulİng wİth common workstatİons
Çakıcı, Muhammet Kemal; Meral, Fatma Sedef; Department of Industrial Engineering (2019)
In this thesis, we address the parallel flow shop scheduling problem with common workstations to minimize the makespan, considering the flow shop design defined solely by the number of operators at the workstations. We are motivated by the production environment of a compressor manufacturing company located in Konya, Turkey. Different from the similar studies in the literature, we use common workstations at some of the stages, prefer to place limited buffer areas between the stages, and do not allow for job...
Ortak Geçmişle İlgili Ebeveyn Çocuk Konuşmalarının Kültürler Arası ve Yerel Farklılıkları
Şahin Acar, Başak (null; 2016-04-28)
Citation Formats
Ç. Doğan, A. R. Kruıthof, S. Turhan, and Z. Yalman Yıldırım, “Ortak Mutfaklarda Sağlıklı Beslenme Alışkanlıklarını Destekleyen Esnek ve Uyarlanabilir Pişirme Platformu için Sürdürülebilir Tasarım Çözümleri Bahar 2020,” 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84763.