Changing Identities of a City: A Spatial History of Izmir

2017-02-23

Suggestions

Osmanlı’dan Ulus-Devlete Doğu Akdeni̇z Li̇man Kentleri̇nde Mekâna Müdahale Ve Kent Ki̇mli̇ği̇ndeki̇ Deği̇şi̇m-Mersi̇n ve Volos Örneği̇
Selvi̇ Ünlü, Tülin; Göksu, Emel (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018)
Akdeniz’in doğusundaki pek çok liman kenti, 19. yüzyılda değişen üretim ve ticaret ilişkileri ile Osmanlı’da süren modernleşme girişimleri sonucunda hızlı bir değişimin mekânı olmuştur. Değişen üretim biçimleri ve ilişkilerine bağlı olarak söz konusu kentlerde yeni kentsel kullanımlar ortaya çıkmış ve kentsel mekân, yerelin gereksinimleri doğrultusunda ve yerel inisiyatiflerle ilişkili biçimde yeniden şekillenmiştir. Bu süreçte, yeni bir ulus ve bu ulusun mekânını yaratma ideali, kimlik ve karakterini, çeşi...
Managing variability with feature models Özellik modeli ile degişkenlik yönetimi
Bulut, Ender; Şener, Cevat (2018-01-01)
In this work, an approach that aims to manage variability by using feature model and a simple code generator in object oriented applications is developed. This method provides practically develop configurable object oriented applications. An application that is developed with respect to the method takes a configuration file including user selections in a domain, as an input so that the application can manage and automatically configure itself with user selections. In order to implement this method, there ar...
Tracing the Memories of Dr Şerafeddin Mağmumi to Redefine Urban Memory of Ayvalık
Şahin Güçhan, Neriman (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2008)
Onsekizinci ve 19. yüzyıllar boyunca Ayvalık (Kydonia), Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde önemli bir Rum yerleşmesidir. 1890 yılında 21.666’ya ulaşan nüfusun tamamını Rumlar oluşturur. 1880’lerden itibaren zeytin ve yan ürünlerine dayalı üretimin gelişmesine koşut, bir kıyı kenti olan Ayvalık önemli bir ticaret merkezine dönüşür. Ekonomik alandaki bu başarı, kentte zengin bir kültür ortamının yaratılmasını sağlamıştır. Bu zengin kültürel ortam, 19. yüzyılda gündelik yaşamdan, kentsel dokuyu oluşturan y...
Çağdaş Tragedyalar: Farhadi ve Lanthimos Sinemasına Politik bir Bakış
Birler, Reşide Ömür (2022-05-01)
Bu çalışma iki çağdaş yönetmenin, Yorgos Lanthimos ve Asghar Farhadi'nin, Kutsal Bir Geyiğin Ölümü (2017) ve Satıcı (2016) filmlerini birer çağdaş tragedya olarak okumayı denemektedir. Filmler, tragedya geleneği içindeki kuramsal ve tarihsel tartışmalar ile ilişkilendirilerek değerlendirilmekte ve böylece günümüzün tragedyaları olarak adlandırdığımız eserlerin yine günümüzün hangi politik ve toplumsal gerilimlerini, çatışma başlıklarını ve adalet arayışlarını serimlemekte olduğu çıkarsanmaya çalışılmaktadır...
Saqa Nefars: A Historical Wooden Structure in the Vernacular Architecture of Iran
Pirzad, Ahmad; Suberamanian, Kumaran; Kakoueı, Mahshid (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-6-1)
The vernacular buildings in Mazandaran, one of the northern states of Iran, which are called Saqa Nefar, can be construed as religious structures that are the outcome of the evolvement of construction techniques over thousands of years. Saqa Nefars optimised the use of materials, and were designed in accordance with the climatic considerations, the requisites of Shi'a Islam, and the cultural heritage of the people who live in this region. In this study, the type of traditional wooden buildings used as relig...
Citation Formats
F. C. Bilsel, “Changing Identities of a City: A Spatial History of Izmir,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84773.