Türkçe Sözcükler için Spesifik Duygu Normları Geliştirme Çalışması.

2016-09-11
Kapucu Eryar, Aycan
Kılıç Özhan, Aslı
Özkılıç Kartal, Yıldız
Sarıbaz, Bengisu
Citation Formats
A. Kapucu Eryar, A. Kılıç Özhan, Y. Özkılıç Kartal, and B. Sarıbaz, “Türkçe Sözcükler için Spesifik Duygu Normları Geliştirme Çalışması.,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84865.