Türkçe Bağlaçlar Üzerine Gelişimsel Bir Çalışma

2020-01-01
Uğuz, Enis
Özge, Duygu

Suggestions

A developmental study of turkish connectives
OĞUZ, Enis; Özge, Duygu (2020-06-28)
© 2018 Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.Connectives present an interesting phenomenon; while even 3-year-olds can produce them accurately, the real mastery of understanding their meaning takes much time in language acquisition. Despite its allure, studies focusing on connective acquisition are limited in number, especially in Turkish. In order to investigate the developmental path of different Turkish connectives, we tested the comprehension of temporal, causal, and adversative connectives in 184 Tu...
Türkçe Sözcükler için Spesifik Duygu Normları Geliştirme Çalışması.
Kapucu Eryar, Aycan; Kılıç Özhan, Aslı; Özkılıç Kartal, Yıldız; Sarıbaz, Bengisu (null; 2016-09-11)
Türkçe İlgi İçtümcelerini İliştirmede Belirsizlik Çevrimiçi ve Çevrimdışı Veriler
Kırkıcı, Bilal; Demir, Orhan; Karakaya, Elçin; Alpaydın, Nurcan (null; 2010-01-01)
A study on language modeling for Turkish large vocabulary continuous speech recognition
Bayer, Ali Orkan; Turhan Yöndem, Meltem; Department of Computer Engineering (2005)
This study focuses on large vocabulary Turkish continuous speech recognition. Continuous speech recognition for Turkish cannot be performed accurately because of the agglutinative nature of the language. The agglutinative nature decreases the performance of the classical language models that are used in the area. In this thesis firstly, acoustic models using different parameters are constructed and tested. Then, three types of n-gram language models are built. These involve class-based models, stem-based mo...
Türkçe Söylem Bankasında Yeni Anlambilimsel İşaretlemeler: Atıflar
Zeyrek Bozşahin, Deniz; Sayginer, Ege; Güven, Arzu Burcu; Soycan, Nihan(2018-12-31)
Bu proje, TÜBİTAK tarafından 2007-2011 yılları arasında desteklenerek gerçekleştirilen Türkçe Söylem Bankası projesinin (no. 107E156) çıktısı olan ortalama 400.000 sözcüklü ODTÜ Türkçe Söylem Bankası'nı (Turkish Discourse Bank) zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. İşaretlenmiş derlemler, Doğal Dil İşlemlemesine (DDİ) ve Dil Teknolojilerine (DT) girdi oluşturmaktadır. TDB ilk versiyonu yayınlandıktan sonra BAP proje desteğiyle çeşitli yeni işaretlemelerle zenginleştirilmiştir. Ancak, işaretlemelerin ne kadar ar...
Citation Formats
E. Uğuz and D. Özge, “Türkçe Bağlaçlar Üzerine Gelişimsel Bir Çalışma,” Dilbilim Araştırmaları Dergisi, pp. 77–100, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.18492/dad.698824.