Hide/Show Apps

GEÇ KONİASİYEN-GEÇ SANTONİYEN YAŞLI BOĞULMUŞ ARAP KARBONAT PLATFORMU’NUN SEDİMANTOLOJİK, STRATİGRAFİK VE ICHTHYOFAUNAL KAYITLARI

2018-04-27
YILMAZ, İSMAİL ÖMER
Cook, Todd D
Hoşgör, İzzet
Wagreich, Michael
Rebman, Katherine
Murray, Alison M