Geç Koniasiyen-Geç Santoniyen Yaşlı Boğulmuş Arap Karbonat Platformu’nun Sedimantolojik, Stratigrafik Ve Ichthyofaunal Kayıtları

2018-04-27
Yılmaz, İsmail Ömer
Cook, Todd D
Hoşgör, İzzet
Wagreich, Michael
Rebman, Katherine
Murray, Alison M
Üst Koniasiyen-Üst Santoniyen aralığını içeren ölçülü stratigrafik kesit Arap Plakası üzerinde Mazıdağ bölgesinde (Güneydoğu Anadolu, Türkiye) yer almaktadır ve Arap platformunun boğulması kayıtlarını içermektedir. Çalışılan kesit transgresif olarak yüzeylenmiş olan platform karbonatlarını üzerlemekte ve balık fosili parçaları, fosfat nodulü ve parçaları, onkoid, glokoni and planktonik foraminifer içeren göreceli olarak kondanse bir istif sunmaktadır. Kalkerli nannofosiller geç Koniasiyen-geç Santoniyen (UC11 - UC12 zonları) yaş aralığını göstermektedir. Mackerel köpekbalığı türleri (Squalicorax, Pseudocorax ve Scapanorhynchus) ve ışınlarını (Ctenopristis) temsil eden bir çok elasmobranch dişleri pelajik fasiyesler içerisinde tespit edilmiştir. Boğulmuş platform karbonatları üzerinde pelajik fasiyesler ve fosfat çökellerinin bulunması ani deniz seviyesi değişimi ve yükselen akıntılardan dolayı besin artışı ilişkisini işaret edebilir. Arap platformunun bir kısmının çökmesi Geç Koniasiyen-Santoniyen ve sonrası şeklinde yayınlananlardan daha önce olmuştur.
Citation Formats
İ. Ö. Yılmaz, T. D. Cook, İ. Hoşgör, M. Wagreich, K. Rebman, and A. M. Murray, “Geç Koniasiyen-Geç Santoniyen Yaşlı Boğulmuş Arap Karbonat Platformu’nun Sedimantolojik, Stratigrafik Ve Ichthyofaunal Kayıtları,” presented at the 71. Turkiye Jeoloji Kurultayı (23 - 27 Nisan 2018), Ankara, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85089.